Roelof van Wierden (1780-1860)

Roelof van Wierden (1780-1860)

De man die zijn kinderen de achternaam Op den Dries gaf

Cees Hoogendijk heeft een artikel geschreven met de hierboven aangegeven titel. Dit is gepubliceerd in het Magazine “Weder Aardigheden” van april 2021. Gebruik de link onderaan om het volledige artikel te lezen (pdf).

Door: Cees Hoogendijk

De eerste vermelding van de achternaam ‘Van Wierden’ dateert, voor zover nu bekend is, van 1597. In dat jaar liet ene Thijmon Claesz van Wierden zijn zoon Pieter dopen in de Nederduits Gereformeerde kerk van Bovenkarspel. In de 17e eeuw komt de achternaam ‘Van Wierden’ slechts sporadisch voor in een beperkt aantal steden en dorpen met als uitschieter(tje) Amsterdam. Een eerste verband tussen de familienaam ‘Van Wierden’ en ons dorp heb ik inmiddels gevonden in het buurdorp Hellendoorn.
Dit betreft ene Roelof van Wierden (1780-1860) wiens kinderen bij hun geboorte / doop overigens niet de achternaam ‘Van Wierden’ kregen maar ‘Op den Dries’.