Spring naar inhoud

Westerkerk

De Westerkerk was de 2e Gereformeerde Kerk. De gehele bouwperiode vanaf het moment van beslissing tot en met de overdracht heeft 7 jaar geduurd. Op 26 februari 1930 vindt de overdracht plaats en de daaropvolgende zondag wordt het kerkgebouw in gebruik genomen.

Eind jaren 80 is de kerk gesloopt. Het gebouw was niet multifunctioneel, het enorme dakvlak was in slechte staat, de krappe financiën, en een visie op de ontwikkeling van het Samen op Weg proces (samenwerking tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente in Hengelo) gaven de doorslag. In deze visie werd gekozen voor gebouwen in het centrum van de wijken.

anno 1950

Hieronder één van de glas-in-lood ramen die de Westerkerk rijk was met Kruis en de vier evangelisten weergegeven als vier symbolische wezens:

  • Matteüs als gevleugelde mens (ook wel engel)
  • Markus als gevleugelde leeuw
  • Lukas als gevleugeld rund
  • Johannes als gevleugelde adelaar of arend
Glas in lood raam - Kruis

Glas-in-lood raam met zevenarmige kandelaar:

Glas in lood raam - kandelaar
Oude klok van de Westerkerk

De klok staat nu in het verpleegtehuis St. Elisabeth in Delden.