Spring naar inhoud

Parenteel van Geele Minses

1 Geele Minses is geboren in 1640. Geele is overleden.

Notitie bij Geele: Ook: Gaele Mintses, Gaele Minzes

Geele trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 15-12-1667 in Opeinde met Wietske Jelles. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-12-1667 in Opeinde [bron: Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde, 1640-1704]. Wietske is overleden.

Notitie bij Wietske: Ook: Wyts Jelles, Wytske Jelles.
Kind van Geele en Wietske:

1 Minse Gaeles, geboren in 1668 in Rottevalle. Volgt 1.1.

1.1 Minse Gaeles is geboren in 1668 in Rottevalle, zoon van Geele Minses (zie 1) en Wietske Jelles. Hij is gedoopt op 05-04-1668 in Opeinde [bron: email Lammert Zwerver]. Minse is overleden. Minse trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 02-1692 in Oudega met Berber Hendriks, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats [bron: Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704]. Berber is een dochter van Hendrick Iedes en Auckjen Feddes. Zij is gedoopt op 01-05-1670 in Boornbergum. Berber is overleden.

Notitie bij Berber: Ook Barbar Henrix, Barbar Hendrix
Kinderen van Minse en Berber:

1 Gaele Minzes, gedoopt op 06-09-1696 in Oudega. Volgt 1.1.1.
2 Fedde Minzes, gedoopt op 19-10-1696 in Oudega. Volgt 1.1.2.
3 Aukje Minses, gedoopt op 30-10-1698 in Oudega. Volgt 1.1.3.
4 Iebeltje Minses, gedoopt op 22-03-1705 in Oudega. Volgt 1.1.4.

1.1.1 Gaele Minzes, zoon van Minse Gaeles (zie 1.1) en Berber Hendriks. Hij is gedoopt op 06-09-1696 in Oudega. Gaele is overleden na 1760 in Grouw, minstens 64 jaar oud.

Notitie bij Gaele: Gaele Minzes is overleden na 1760 in Grouw, minstens 64 jaar oud.

Gaele trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 1714 in Oudega [bron: Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde, 1714] met Wytske Auckes, 31 of 32 jaar oud. Wytske is een dochter van Aucke Johannes en Auckjen Johannes. Zij is gedoopt op 26-12-1682 in Eernewoude. Wytske is overleden omstreeks 1756 in Oudega, ongeveer 74 jaar oud.

Notitie bij Wytske: Ook: Wytske Auchis
Kind van Gaele en Wytske:

1 Minse Geeles, geboren in 1716 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.

1.1.1.1 Minse Geeles is geboren in 1716 in Oudega [bron: email Lammert Zwerver], zoon van Gaele Minzes (zie 1.1.1) en Wytske Auckes. Minse is overleden in 1786 in Oudega, 69 of 70 jaar oud.

Notitie bij Minse: Ook: Minze Geeles

Minse trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 13-05-1740 in Oudega met Janke Jacobs, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-05-1740 in Oudega [bron: Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811]. Janke is een dochter van Jacob Johannes en Froukje Melles. Zij is gedoopt op 08-01-1719 in Drachten [bron: Tresoar, Herv. gem. Drachten, doop 1674-1782].

Notitie bij de geboorte van Janke: Smallingerland, dopen, doopjaar 1719
Dopeling: Janke
Gedoopt op 8 januari 1719 in Drachten
Kind van Jacob Johannes en Froukjen Melles
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JENTJE of JANKE
Vader : JAKOB JOHANNES
Moeder : FROUKJE MELLESBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Drachten, doop 1674-1782
Inventarisnr. : 622

Janke is overleden in 1805 in Oudega, 85 of 86 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Janke: Volgens email Lammert Zwerver overleden 1806
Notitie bij Janke: Ook: Jancke Jacobs
Kinderen van Minse en Janke:

1 Jacob Minses Zwerver, geboren op 01-03-1743 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.1.

2 Lizebet Minzes Zwerver [1.1.1.1.2], geboren op 15-11-1748 in Oudega. Zij is gedoopt op 16-02-1794 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Lizebet: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1748, doopjaar 1784
Dopeling: Lizebet Minses
Geboren op 15 november 1748
Gedoopt op belijdenis op 16 februari 1784 in Oudega
Dochter van Minse Gaeles en Janke Jacobs
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: LIJSBET MINSES
Vader: MINSE GEELES
Moeder: JANKE JAKOBSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Lizebet is overleden.

3 Melle Minzes Zwerver, geboren op 12-05-1752 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.3.
4 Frouwkjen Minses Zwerver, geboren in 1754 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.4.
5 Aukje Zwerver [1.1.1.1.5]. Zij is gedoopt op 15-08-1756 in Oudega [bron: email Lammert Zwerver]. Aukje is overleden.
6 Sieske Zwerver [1.1.1.1.6]. Zij is gedoopt op 15-08-1756 in Oudega [bron: email Lammert Zwerver]. Sieske is overleden.
7 Sijtske Zwerver [1.1.1.1.7]. Zij is gedoopt op 15-08-1756 in Oudega [bron: email Lammert Zwerver]. Sijtske is overleden.
8 Wijtske Zwerver [1.1.1.1.8]. Zij is gedoopt op 15-08-1756 in Oudega [bron: email Lammert Zwerver]. Wijtske is overleden.
9 Pieter Minzes Zwerver, geboren omstreeks 1760 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.9.

1.1.1.1.1 Jacob Minses Zwerver is geboren op 01-03-1743 in Oudega, zoon van Minse Geeles (zie 1.1.1.1) en Janke Jacobs. Hij is gedoopt op 04-02-1787 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Jacob: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1743, doopjaar 1787
Dopeling: Jacob Minses
Geboren op 1 maart 1743
Gedoopt op belijdenis op 4 februari 1787 in Oudega
Zoon van Minse Gaeles en Janke Jacobs
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JAKOB MINSES
Vader : MINSE GEELES
Moeder : JANKE JAKOBSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Jacob is overleden op 26-05-1811 in Oudega, 68 jaar oud [bron: email Lammert Zwerver].

Notitie bij Jacob: Adressen: Oudega (Sm) (1765, 1796, 1811); Lemmer (1799)
Beroepen: buitenvaarder (1796), vanaf 1811 koopman, vanaf 1815 schipper

Jacob:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 25-01-1765 in Oudega [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811] met Saakjen Koenes. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-01-1765 in Oudega [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811]. Saakjen is overleden.

Notitie bij Saakjen: Adres: 1765 Oudega (Sm) bron: Martha Kist
Overleden voor 1796

(2) trouwde, 56 jaar oud, op 22-12-1799 in Oudega [bron: email Lammert Zwerver] met Pietertje Willems Drevis, 21 jaar oud. Pietertje is geboren op 24-12-1777 in Lemmer [bron: email Martha Kist], dochter van Willem Drevis en Grietje Watzes. Zij is gedoopt op 26-12-1777 in Lemmer [bron: email Martha Kist]. Pietertje is overleden op 22-06-1845 in Smallingerland, 67 jaar oud [bron: Tresoar]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1845 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 70].

Notitie bij overlijden van Pietertje: Adressen: Oudega, Lemmer (1799) Beroep: naaister, bron email Martha Kist.
Notitie bij Pietertje: Ook: Pietertje Willems Drewis
Kinderen van Jacob en Saakjen:

1 Albert Jacobs Zwerver, geboren omstreeks 1766. Volgt 1.1.1.1.1.1.
2 Janke Jacobs Zwerver, geboren omstreeks 1767. Volgt 1.1.1.1.1.2.

3 Koene Jacobs Zwerver [1.1.1.1.1.3], geboren op 10-05-1772. Hij is gedoopt op 31-05-1772 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Koene: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1772, doopjaar 1772
Dopeling: Koene
Geboren op 10 mei 1772
Gedoopt op 31 mei 1772 in Oudega
Kind van Jakob Minses en Saakjen Koenes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : KOENRAAD of KUNSKE
Vader : JAKOB MINSES
Moeder : SAAKJE KOENRAADSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Koene is overleden.

Kinderen van Jacob en Pietertje:

4 Willemina Jacobs Zwerver, geboren op 20-04-1800 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.1.4.
5 Grietje Jacobs Zwerver, geboren op 04-07-1802 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.1.5.
6 Saakjen Jacobs Zwerver, geboren op 07-09-1804 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.1.6.

7 Minse Jacobs Zwerver [1.1.1.1.1.7], geboren op 20-11-1806 in Oudega. Hij is gedoopt op 21-11-1806 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Minse: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1806, doopjaar 1806
Dopeling: Minse
Geboren op 20 november 1806
Gedoopt op 21 december 1806 in Oudega
Zoon van Jakob Minses Zwerver en Pietertje Willems
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MINSE
Vader : JAKOB MINSES
Moeder : PIETJE WILLEMSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Minse is overleden op 04-01-1832 in Oudega, 25 jaar oud [bron: email Lammert Zwerver].

Notitie bij Minse: schutter bij de 2e Compagnie, overleden op 04-01-1832 te Zwolle (Ov) op 25-jarige leeftijd. Bron: email Lammert Zwerver
8 Geeske Jacobs Zwerver, geboren op 11-10-1808 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.1.8.

1.1.1.1.1.1 Albert Jacobs Zwerver is geboren omstreeks 1766, zoon van Jacob Minses Zwerver (zie 1.1.1.1.1) en Saakjen Koenes. Hij is gedoopt op 12-01-1766 [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008]. Albert is overleden op 05-06-1819 in Antwerpen (Belgie), ongeveer 53 jaar oud [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008].

Notitie bij Albert: Ook: Albert Jacobsz Swerver (huwelijk)

Albert trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 07-03-1790 in Lemmer [bron: Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga 1772-1811] met Hendrikje Freerks Laakman, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-03-1790 in Lemmer [bron: Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga 1772-1811]. Hendrikje is geboren op 13-03-1768 in Lemmer, dochter van Freerk Reinders en Geertje Hendriks Drijfhout. Hendrikje is overleden in 1804 in Lemmer, 35 of 36 jaar oud [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008].

Notitie bij Hendrikje: Ook: Henderikje Freerks (huwelijk)
Kinderen van Albert en Hendrikje:

1 Freerk Zwerver [1.1.1.1.1.1.1], geboren op 28-12-1790 in Lemmer. Hij is gedoopt op 02-01-1791 in Lemmer [bron: Tresoar, Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811].

Notitie bij de geboorte van Freerk: Lemsterland, dopen, geboortejaar 1790, doopjaar 1791
Dopeling: Freerk
Geboren op 28 december 1790 in Lemmer
Gedoopt op 2 januari 1791 in Lemmer, Follega, Eesterga
Kind van Albert Jacobs Swerver en Hendrikje Freerks
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : FREERK of FREERKJE
Vader : ALBERT JAKOBS
Moeder : HENDRIKJE FREERKSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811
Inventarisnr. : 491

Freerk is overleden.

2 Jacob Zwerver [1.1.1.1.1.1.2], geboren op 23-09-1793 in Lemmer. Hij is gedoopt op 13-10-1793 in Lemmer [bron: Tresoar, Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811].

Notitie bij de geboorte van Jacob: Lemsterland, dopen, geboortejaar 1793, doopjaar 1793
Dopeling: Jacob
Geboren op 23 september 1793 in Lemmer
Gedoopt op 13 oktober 1793 in Lemmer, Follega, Eesterga
Kind van Albert Jacobs Swerver en Hendrikje Freerks
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JAKOB of JAKOBJE
Vader : ALBERT JAKOBS
Moeder : HENDRIKJE FREERKSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811
Inventarisnr. : 491

Jacob is overleden.

3 Saakje Zwerver [1.1.1.1.1.1.3], geboren op 18-02-1797 in Lemmer. Zij is gedoopt op 05-03-1797 in Lemmer [bron: Tresoar, Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811].

Notitie bij de geboorte van Saakje: Lemsterland, dopen, geboortejaar 1797, doopjaar 1797
Dopeling: Saakjen
Geboren op 18 februari 1797 in Lemmer
Gedoopt op 5 maart 1797 in Lemmer, Follega, Eesterga
Dochter van Albert Jacobs Zwerver en Hendrikje Freerks
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SAAKJE
Vader : ALBERT JAKOBS
Moeder : HENDRIKJE FREERKSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811
Inventarisnr. : 491

Saakje is overleden.

4 Coene Zwerver [1.1.1.1.1.1.4], geboren op 12-09-1800 in Lemmer. Hij is gedoopt op 21-09-1800 in Lemmer [bron: Tresoar, Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811].

Notitie bij de geboorte van Coene: Lemsterland, dopen, geboortejaar 1800, doopjaar 1800
Dopeling: Coene
Geboren op 12 september 1800 in Lemmer
Gedoopt op 21 september 1800 in Lemmer, Follega, Eesterga
Zoon van Albert Jacobs Zwerver en Hendrikje Freerks
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : KOENRAAD
Vader : ALBERT JAKOBS
Moeder : HENDRIKJE FREERKSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811
Inventarisnr. : 491

Coene is overleden.

5 Koena Alberts Zwerver, geboren op 23-10-1801 in Lemmer. Volgt 1.1.1.1.1.1.5.

1.1.1.1.1.1.5 Koena Alberts Zwerver is geboren op 23-10-1801 in Lemmer, dochter van Albert Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.1.1) en Hendrikje Freerks Laakman. Zij is gedoopt op 08-11-1801 in Lemmer [bron: Tresoar, Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811].

Notitie bij de geboorte van Koena: Lemsterland, dopen, geboortejaar 1801, doopjaar 1801
Dopeling: Koena
Geboren op 23 oktober 1801 in Lemmer
Gedoopt op 8 november 1801 in Lemmer, Follega, Eesterga
Dochter van Albert Jacobs Zwerver en Hendrikje Freerks
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : .....
Vader : ALBERT JAKOBS
Moeder : HENDRIKJE FREERKS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de ThesaurusBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811
Inventarisnr. : 491

Koena is overleden op 01-06-1864 in Hommerts, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1864 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 96].

Notitie bij overlijden van Koena: Gehuwd
Overlijdensplaats via email Jaap Zwerver 6-5-2008
Notitie bij Koena: dienstmaagd, winkeliersche
Ook: Coena Zwerver (geboorteakte Jelte en Hendrikje)

Koena:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 18-11-1828 in Wymbritseradeel [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 63] met Pieter Jeltes Jelsma, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 27-12-1801 in Heeg (Wymbritseradeel), zoon van Jelte Pieters Jelsma en Geertje Wiepkens. Hij is gedoopt op 17-01-1802 in Heeg (Wymbritseradeel) [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008]. Pieter is overleden op 24-02-1836 in Heeg (Wymbritseradeel), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1836 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 15].

Notitie bij overlijden van Pieter: Gehuwd
Plaats van overlijden via email Jaap Zewrver 6-5-2008

Pieter is weduwnaar van Korneliske Uilkes de Jong (±1801-1826).

Notitie bij Pieter: schippersknecht, schipper

(2) trouwde, 45 jaar oud, op 13-03-1847 in Wymbritseradeel [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 4] met Marten Heeres Oppenhuis, 49 jaar oud. Marten is geboren op 24-03-1797 in Oppenhuizen [bron: via email Jaap Zwerver 6-5-2008]. Marten is overleden op 10-11-1869 in Wymbritseradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1869 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 159].

Notitie bij overlijden van Marten: Gehuwd
Notitie bij Marten: koopman
Kinderen van Koena en Pieter:

1 Akke Jelsma [1.1.1.1.1.1.5.1], geboren op 23-11-1829 in Wymbritseradeel. Akke is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1829 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 181].
2 Jelte Jelsma [1.1.1.1.1.1.5.2], geboren op 27-10-1832 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1832 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 190]. Jelte is overleden.
3 Hendrikje Jelsma [1.1.1.1.1.1.5.3], geboren op 27-10-1832 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1832 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 190]. Hendrikje is overleden.
4 Geertje Jelsma [1.1.1.1.1.1.5.4], geboren op 26-06-1835 in Wymbritseradeel. Geertje is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1835 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 116].

1.1.1.1.1.2 Janke Jacobs Zwerver is geboren omstreeks 1767, dochter van Jacob Minses Zwerver (zie 1.1.1.1.1) en Saakjen Koenes. Zij is gedoopt op 20-12-1767 in Oudega [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008]. Janke is overleden op 18-10-1815 in Rottevalle, ongeveer 48 jaar oud [bron: Tresoar]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1815 [bron: Smallingerland blad nr. 9].

Notitie bij Janke: Adres vanaf 1815: Rottevalle Bron: email Martha Kist
Ook: Janke Jacobs Swerver

Janke trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 20-01-1788 in Oudega [bron: Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga 1772-1811] met Freerk Gabriels Witteveen. Freerk is overleden vóór 12-06-1814.

Notitie bij overlijden van Freerk: 1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032005 repertoire nr. 278 d.d. 12 juli 1814
Boelgoed
Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 214
- Berend Harmanus Graanstra te Rottevalle
- Sijke Willems te Lemmer, gehuwd met Jan Harmanus Witteveen
- Aaltje Willems te Lemmer, weduwe van Albert Jogchums
- Janke Jakobs Zwerver te Rottevalle, weduwe van Freerk
Gabriels Witteveen
Freerk is dus voor 12 juli 1814 overleden.
Kinderen van Janke en Freerk:

1 Gabriël Witteveen [1.1.1.1.1.2.1], geboren op 18-10-1788 in Lemmer. Hij is gedoopt op 09-11-1788 in Lemmer [bron: Tresoar, Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811].

Notitie bij de geboorte van Gabriël: Lemsterland, dopen, geboortejaar 1788, doopjaar 1788
Dopeling: Gabriël
Geboren op 18 oktober 1788 in Lemmer
Gedoopt op 9 november 1788 in Lemmer, Follega, Eesterga
Zoon van Freerk Witteveen en Janke Jacobs
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GABRIEL
Vader : FREERK
Moeder : JANKE JAKOBSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811
Inventarisnr. : 491

Gabriël is overleden.

2 Gabriël Witteveen [1.1.1.1.1.2.2], geboren op 28-06-1792 in Lemmer. Hij is gedoopt op 15-06-1792 in Lemmer [bron: Tresoar, Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811].

Notitie bij de geboorte van Gabriël: Lemsterland, dopen, geboortejaar 1792, doopjaar 1792
Dopeling: Gabriël
Geboren op 28 juni 1792 in Lemmer
Gedoopt op 15 juli 1792 in Lemmer, Follega, Eesterga
Zoon van Freerk Witteveen en Janke Jacobs Swerver
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GABRIEL
Vader : FREERK
Moeder : JANKE JAKOBSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811
Inventarisnr. : 491

Gabriël is overleden.

3 Koenraad Witteveen [1.1.1.1.1.2.3], geboren op 14-09-1794 in Lemmer. Hij is gedoopt op 28-09-1794 in Lemmer [bron: Tresoar, Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811].

Notitie bij de geboorte van Koenraad: Lemsterland, dopen, geboortejaar 1794, doopjaar 1794
Dopeling: Coene
Geboren op 14 september 1794 in Lemmer
Gedoopt op 28 september 1794 in Lemmer, Follega, Eesterga
Zoon van Freerk Gabriëls Witteveen en Janke Jacobs Swerver
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : KOENRAAD
Vader : FREERK GABRIELS
Moeder : JANKE JAKOBSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811
Inventarisnr. : 491

Koenraad is overleden.

4 Gabriël Witteveen [1.1.1.1.1.2.4], geboren op 15-09-1795 in Lemmer. Hij is gedoopt op 04-10-1795 in Lemmer [bron: Tresoar, Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811].

Notitie bij de geboorte van Gabriël: Lemsterland, dopen, geboortejaar 1795, doopjaar 1795
Dopeling: Gabriël
Geboren op 15 september 1795 in Lemmer
Gedoopt op 4 oktober 1795 in Lemmer, Follega, Eesterga
Zoon van Freerk Gabriëls Witteveen en Janke Jacobs Swerver
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GABRIEL
Vader : FREERK GABRIELS
Moeder : JANKE JAKOBSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811
Inventarisnr. : 491

Gabriël is overleden.

1.1.1.1.1.4 Willemina Jacobs Zwerver is geboren op 20-04-1800 in Oudega, dochter van Jacob Minses Zwerver (zie 1.1.1.1.1) en Pietertje Willems Drevis. Zij is gedoopt op 11-05-1800 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Willemina: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1800, doopjaar 1800
Dopeling: Willemina
Geboren op 20 april 1800
Gedoopt op 11 mei 1800 in Oudega
Dochter van Jakob Minzes Zwerver en Pietertje Willems
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : WILHELMINA
Vader : JAKOB MINSES
Moeder : PIETJE WILLEMSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Willemina is overleden op 27-05-1860 in Oudega, 60 jaar oud [bron: email Lammert Zwerver].

Notitie bij overlijden van Willemina: Adres: Oudega (Sm.) , bron email Martha Kist

Willemina trouwde met Rinze Hendriks van der Kooi. Rinze is geboren in 1798, zoon van Hendrik van der Kooi en Dirkjen Aukes. Rinze is overleden op 14-05-1833 in Maastricht, 34 of 35 jaar oud.

Notitie bij Rinze: arbeider, soldaat in garnizoen te Maastricht
Kind van Willemina en Rinze:

1 Jacob Rinzes van der Kooi, geboren op 01-04-1831 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.1.4.1.

1.1.1.1.1.4.1 Jacob Rinzes van der Kooi is geboren op 01-04-1831 in Oudega, zoon van Rinze Hendriks van der Kooi en Willemina Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.1.4). Jacob is overleden op 22-04-1869 in Oudega, 38 jaar oud. Jacob trouwde, 32 jaar oud, op 21-11-1863 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 73] met Trijntje Jelkes Wiersma, ongeveer 27 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1836 in Drachten. Trijntje is overleden.
1.1.1.1.1.5 Grietje Jacobs Zwerver is geboren op 04-07-1802 in Oudega, dochter van Jacob Minses Zwerver (zie 1.1.1.1.1) en Pietertje Willems Drevis. Zij is gedoopt op 22-08-1802 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Grietje: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1802, doopjaar 1802
Dopeling: Grietje
Geboren op 4 juli 1802
Gedoopt op 22 augustus 1802 in Oudega
Kind van Jakob Minses Zwerver en Pietertje Willems
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GRATE of GRIETJE
Vader : JAKOB MINSES
Moeder : PIETJE WILLEMSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Grietje is overleden.

Notitie bij Grietje: schippersche

Grietje trouwde, 30 jaar oud, op 08-11-1832 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 27] met Jurjen Jurjens, 35 jaar oud. Jurjen is geboren op 24-08-1797 in Drachten, zoon van Jan Jurjens en Bieuwkjen Ebeles. Hij is gedoopt op 17-09-1797 in Drachten [bron: Tresoar, Herv. gem. Drachten, doop 1782-1811].

Notitie bij de geboorte van Jurjen: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1797, doopjaar 1797
Dopeling: Jurjen
Geboren op 24 augustus 1797 in Zuider Drachten
Gedoopt op 17 september 1797 in Drachten
Zoon van Jan Jurjens en Bieuwke Ebeles
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JURJEN
Vader : JAN JURJENS
Moeder : BIEUWKE IEBELESBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Drachten, doop 1782-1811
Inventarisnr. : 623

Jurjen is overleden op 07-01-1836 in Smallingerland, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1836 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 1].

Notitie bij overlijden van Jurjen: Weduwnaar
Notitie bij Jurjen: schippersknecht, (veer)schipper
Kinderen van Grietje en Jurjen:

1 Jurjens [1.1.1.1.1.5.1], levenloos geboren dochter, geboren op 28-08-1833 in Smallingerland [bron: Tresoar]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-08-1833 [bron: Smallingerland blad nr. 17].
2 Jacobus Jurjens [1.1.1.1.1.5.2], geboren op 04-12-1834 in Smallingerland. Jacobus is overleden [bron: Tresoar]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1834 [bron: Smallingerland blad nr. 89].

1.1.1.1.1.6 Saakjen Jacobs Zwerver is geboren op 07-09-1804 in Oudega, dochter van Jacob Minses Zwerver (zie 1.1.1.1.1) en Pietertje Willems Drevis. Zij is gedoopt op 07-10-1804 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Saakjen: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1804, doopjaar 1804
Dopeling: Saakjen
Geboren op 7 september 1804
Gedoopt op 7 oktober 1804 in Oudega
Dochter van Jakob Minses Zwerver en Pietertje Willems
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SAAKJE
Vader : JAKOB MINSES
Moeder : PIETJE WILLEMSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Saakjen is overleden op 23-06-1848 in Oudega, 43 jaar oud [bron: email Martha Kist]. Saakjen trouwde, 26 jaar oud, op 04-06-1831 in Drachten, Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 28] met Pieter Jacobus Tjeerdsma, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 28-02-1808 in Oudega, zoon van Jacobus Tjeerds Tjeerdsma. Pieter is overleden op 20-05-1869 in Oudega, 61 jaar oud.

Kinderen van Saakjen en Pieter:

1 Pietje Tjeerdsma, geboren op 24-10-1832 in Oudega (Smallingerland). Volgt 1.1.1.1.1.6.1.
2 Jacob Jacobus Tjeerdsma, geboren op 15-10-1835 in Oudega (Smallingerland). Volgt 1.1.1.1.1.6.2.

3 Grietje Tjeerdsma [1.1.1.1.1.6.3], geboren op 05-03-1839 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1839 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 23]. Grietje is overleden op 30-12-1860 in Smallingerland, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1860 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 156].

Notitie bij overlijden van Grietje: ongehuwd
4 Minze Tjeerdsma, geboren op 16-05-1842 in Oudega (Smallingerland). Volgt 1.1.1.1.1.6.4.
5 Tjeerdsma [1.1.1.1.1.6.5], levenloos geboren zoon, geboren op 01-11-1846 in Smallingerland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-11-1846 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 141].

1.1.1.1.1.6.1 Pietje Tjeerdsma is geboren op 24-10-1832 in Oudega (Smallingerland), dochter van Pieter Jacobus Tjeerdsma en Saakjen Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1832 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 71]. Pietje is overleden op 08-10-1888 in Smallingerland, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1888 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 184].

Notitie bij overlijden van Pietje: Gehuwd

Pietje trouwde, 26 jaar oud, op 09-09-1859 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 60] met Jan Jans Petrusma, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1835 in Drachten. Jan is overleden.

1.1.1.1.1.6.2 Jacob Jacobus Tjeerdsma is geboren op 15-10-1835 in Oudega (Smallingerland), zoon van Pieter Jacobus Tjeerdsma en Saakjen Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1835 [bron: Smallingerland blad nr. 91]. Jacob is overleden op 05-03-1906 in Smallingerland, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1906 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 39].

Notitie bij overlijden van Jacob: Weduwnaar

Jacob:

(1) trouwde, 30 jaar oud, op 28-04-1866 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 11] met Bontje Elzinga, ongeveer 29 jaar oud. Bontje is geboren omstreeks 1837 in Oudega (Smallingerland). Bontje is overleden.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 03-03-1870 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 8] met Jeltje van Houten, ongeveer 31 jaar oud. Jeltje is geboren omstreeks 1839 in Opeinde. Jeltje is overleden.
(3) trouwde, 52 jaar oud, op 11-10-1888 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 62] met Antje Wybes Bakker, ongeveer 33 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1855 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel). Antje is overleden.
1.1.1.1.1.6.4 Minze Tjeerdsma is geboren op 16-05-1842 in Oudega (Smallingerland), zoon van Pieter Jacobus Tjeerdsma en Saakjen Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1842 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 50]. Minze is overleden op 17-05-1919 in Smallingerland, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-05-1919 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 65].

Notitie bij overlijden van Minze: Weduwnaar

Minze trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1869 in Tietjerksteradeel [bron: Tresoar, Tietjerksteradeel akte nr. 40] met Wytske Dreves Uitterdijk, ongeveer 27 jaar oud. Wytske is geboren omstreeks 1842 in Suameer. Wytske is overleden.

1.1.1.1.1.8 Geeske Jacobs Zwerver is geboren op 11-10-1808 in Oudega, dochter van Jacob Minses Zwerver (zie 1.1.1.1.1) en Pietertje Willems Drevis. Zij is gedoopt op 13-11-1808 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Geeske: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1808, doopjaar 1808
Dopeling: Geeske
Geboren op 11 oktober 1808
Gedoopt op 13 november 1808 in Oudega
Dochter van Jakob Minses Zwerver en Pietertje Willems
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GEESKE
Vader : JAKOB MINSES
Moeder : PIETJE WILLEMSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Geeske is overleden op 28-01-1892 in Opeinde (Smallingerland), 83 jaar oud [bron: Tresoar]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1892 [bron: Smallingerland akte nr. 39].

Notitie bij Geeske: Geeske Jacobs Zwerwer

Geeske trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1839 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 13] met Klaas Tjeerds Leistra, 34 jaar oud. Klaas is geboren op 15-05-1804 in Opeinde, zoon van Tjeerd Libbes Leidstra en Joukjen Douwes Iest. Klaas is overleden op 06-11-1871 in Opeinde, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1871 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 202].

Notitie bij overlijden van Klaas: Gehuwd
Kinderen van Geeske en Klaas:

1 Joukjen Klazes Leistra, geboren op 12-05-1840 in Opeinde. Volgt 1.1.1.1.1.8.1.
2 Pietje Klazes Leistra, geboren op 09-12-1841 in Opeinde (Smallingerland). Volgt 1.1.1.1.1.8.2.
3 Tjeerd Leistra, geboren op 07-08-1843 in Opeinde. Volgt 1.1.1.1.1.8.3.
4 Fokjen Klazes Leistra, geboren op 06-05-1845 in Opeinde (Smallingerland). Volgt 1.1.1.1.1.8.4.

1.1.1.1.1.8.1 Joukjen Klazes Leistra is geboren op 12-05-1840 in Opeinde, dochter van Klaas Tjeerds Leistra en Geeske Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.1.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1840 [bron: Tresoar, Schoterland blad nr. 42]. Joukjen is overleden. Joukjen trouwde, 19 jaar oud, op 09-09-1859 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 58] met Jan Harmens de Vries. Jan is geboren in Olterterp (Opsterland). Jan is overleden.
1.1.1.1.1.8.2 Pietje Klazes Leistra is geboren op 09-12-1841 in Opeinde (Smallingerland), dochter van Klaas Tjeerds Leistra en Geeske Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.1.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1841 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 110]. Pietje is overleden. Pietje trouwde, 19 jaar oud, op 16-05-1861 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 34] met Teye Harmens de Jong. Teye is geboren in Oudega. Teye is overleden.
1.1.1.1.1.8.3 Tjeerd Leistra is geboren op 07-08-1843 in Opeinde, zoon van Klaas Tjeerds Leistra en Geeske Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.1.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1843 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 62]. Tjeerd is overleden op 15-01-1906 in Smallingerland, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1906 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 9].

Notitie bij overlijden van Tjeerd: Gehuwd

Tjeerd trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1870 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 18] met Akke de Jong. Akke is geboren in Oudega. Akke is overleden.

1.1.1.1.1.8.4 Fokjen Klazes Leistra is geboren op 06-05-1845 in Opeinde (Smallingerland), dochter van Klaas Tjeerds Leistra en Geeske Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.1.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1845 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 96]. Fokjen is overleden. Fokjen trouwde, 19 jaar oud, op 13-05-1864 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 17] met Gerrit Wiebes de Boer. Gerrit is geboren in Drachten. Gerrit is overleden.
1.1.1.1.3 Melle Minzes Zwerver is geboren op 12-05-1752 in Oudega [bron: email R. Scholma], zoon van Minse Geeles (zie 1.1.1.1) en Janke Jacobs. Hij is gedoopt op 15-08-1756 in Oudega. Melle is overleden op 26-03-1833 in Oudega, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1833 [bron: Smallingerland blad nr. 7].

Notitie bij Melle: 1811 wonende te Oudega 117 (Smallingerland) bron: email Jelle Reitsma
Ook Melle Menses genoemd in huwelijksakte van zoon Geele Mellis: bron: Tresoar
Gestandaardiseerde naam: Melle Minses

Melle trouwde, 26 jaar oud, op 13-09-1778 in Oudega [bron: Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811] met Berber Wietses Westra, 17 of 18 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-09-1778 in Oudega [bron: Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811]. Berber is geboren in 1760 in Oudega, dochter van Wytze Jans en Berber Geeles. Berber is overleden op 05-08-1845 in Oudega, 84 of 85 jaar oud.

Notitie bij Berber: Ook Barber Wytzes, Barber Wietzes.
Gestandaardiseerde naam: Berber Wietses
Kinderen van Melle en Berber:

1 Minze Melles Zwerver, geboren op 25-02-1779 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.3.1.
2 Wietse Melles Zwerver, geboren op 11-09-1780 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.3.2.
3 Janke Melles Zwerver, geboren op 25-06-1783 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.3.3.
4 Geele Melles Zwerver, geboren op 17-11-1787 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.3.4.
5 Jacob Melles Zwerver, geboren op 26-12-1791 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.3.5.

6 Auke Melles Zwerver [1.1.1.1.3.6], geboren op 21-11-1794 in Oudega. Zij is gedoopt op 27-12-1794 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Auke: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1794, doopjaar 1794
Dopeling: Auki
Geboren op 21 november 1794
Gedoopt op 27 december 1794 in Oudega
Kind van Melle Minzes en Barber Wytzes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : .....
Vader : MELLE MINSES
Moeder : BERBER WIETSES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de ThesaurusBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Auke is overleden.

Notitie bij Auke: Ook: Auki
7 Berber Melles Zwerver, geboren op 28-07-1797 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.3.7.
8 Pieter Melles Zwerver, geboren op 13-06-1800 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.3.8.

1.1.1.1.3.1 Minze Melles Zwerver is geboren op 25-02-1779 in Oudega, zoon van Melle Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.3) en Berber Wietses Westra. Hij is gedoopt op 14-03-1779 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Minze: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1779, doopjaar 1779
Dopeling: Minze
Geboren op 25 februari 1779
Gedoopt op 14 maart 1779 in Oudega
Zoon van Melle Minzes en Barber Wytzes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MINSE
Vader : MELLE MINSES
Moeder : BERBER WIETSESBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Minze is overleden op 15-06-1838 in Lemsterland, 59 jaar oud.

Notitie bij Minze: Uit notariële archieven:
1816 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032009 repertoire nr. 662 d.d. 22 februari 1816
Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Fennikje Jans te Lemmer, bruid
- Minze Melles Zwerver te Oudega Smallingerland, zoon van
Melle Minses Zwerver en Barber Wietses, bruidegom
Ook: Meinze Melles Swerver (geboorteakte Melle 1816)
Ook: Meinse Melles Zwerwer (geboorteakte Melle 1821 en Jan 1825)

Minze trouwde, 37 jaar oud, op 25-02-1816 in Lemsterland [bron: Tresoar, Lemsterland akte nr. 6] met Fennechje Jans Mezenbroek, 22 jaar oud. Fennechje is geboren op 26-09-1793 in Lemmer, dochter van Hidtje Andries de Blauw. Zij is gedoopt op 13-10-1793 in Lemmer [bron: Tresoar, Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811].

Notitie bij de geboorte van Fennechje: Lemsterland, dopen, geboortejaar 1793, doopjaar 1793
Dopeling: Fennechje
Geboren op 26 september 1793 in Lemmer
Gedoopt op 13 oktober 1793 in Lemmer, Follega, Eesterga
Dochter van Jan Jans Mesenbroek en Hidtje Andries de Blauw
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : FENTJE
Vader : JAN JANS
Moeder : HITJE ANDRIESBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, doop 1786-1811
Inventarisnr. : 491

Fennechje is overleden op 10-06-1868 in Lemsterland, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-06-1868 [bron: Tresoar, Lemsterland blad nr. 10].

Notitie bij overlijden van Fennechje: Weduwe
Notitie bij Fennechje: Ook: Fennikje Jans, Femmetje Jans, Fertje Jaris, Finnigjen Jans, Fimmigje Jans , Fintje Jans Meesenbroek, Fimmetje Jans Meesenbroek
Kinderen van Minze en Fennechje:

1 Melle Minses Zwerver [1.1.1.1.3.1.1], geboren op 17-10-1816 in Lemsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1816 [bron: Tresoar, Lemsterland blad nr. 56].

Notitie bij de geboorte van Melle: Zoon van Meinze Melles Swerver en Finnigjen Jans Mezenbroek

Melle is overleden op 08-01-1817 in Lemsterland, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1817 [bron: Tresoar, Lemsterland blad nr. 2].

2 Melle Zwerver [1.1.1.1.3.1.2], geboren op 08-04-1821 in Lemmer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1821 [bron: Tresoar, Lemsterland blad nr. 44].

Notitie bij de geboorte van Melle: Opmerking geboorteakte: Vader afwezig, is varensgezel en thans in het buitenland

Melle is overleden op 24-06-1843 in Maastricht, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1843 [bron: Tresoar, Lemsterland blad nr. 10].

3 Jan Zwerver [1.1.1.1.3.1.3], geboren op 30-01-1825 in Lemsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1825 [bron: Tresoar, Lemsterland blad nr. 14].

Notitie bij de geboorte van Jan: Zoon van Meinse Melles Zwerwer en Fimmetje Jans Meesenbroek

Jan is overleden op 19-07-1825 in Lemsterland, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-07-1825 [bron: Tresoar, Lemsterland blad nr. 26].

Notitie bij overlijden van Jan: Jan Meesenbroek Meinses Zwerver, overleden 19 juli 1825, 24 weken, man
Zoon van Zwerver en Meesenbroek
4 Berber Minzes Zwerver, geboren op 23-01-1827 in Delfstrahuizen (Schoterland). Volgt 1.1.1.1.3.1.4.

5 Jan Zwerver [1.1.1.1.3.1.5], geboren op 07-06-1831 in Lemsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1831 [bron: Tresoar, Lemsterland blad nr. 29].

Notitie bij de geboorte van Jan: Opmerking geboorteakte: Vader afwezig, is schippersknecht

Jan is overleden op 04-04-1840 in Lemsterland, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1840 [bron: Tresoar, Lemsterland blad nr. 4].

6 Aaltje Zwerver [1.1.1.1.3.1.6], geboren op 25-10-1833 in Lemsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1833 [bron: Tresoar, Lemsterland blad nr. 60].

Notitie bij de geboorte van Aaltje: Geboorte akte:
Dochter van Meinte Melles Zwerver en Fintje Jans Meesenbroek
Vader afwezig, is schippersknecht

Aaltje is overleden op 10-04-1839 in Lemsterland, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1839 [bron: Tresoar, Lemsterland blad nr. 9].

7 Janke Zwerver [1.1.1.1.3.1.7], geboren op 04-05-1837 in Lemsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1837 [bron: Tresoar, Lemsterland blad nr. 30].

Notitie bij de geboorte van Janke: Geboorteakte: Dochter van Meinze Melles Zwerver en Femmetje Jans Mezenbroek

Janke is overleden.

1.1.1.1.3.1.4 Berber Minzes Zwerver is geboren op 23-01-1827 in Delfstrahuizen (Schoterland), dochter van Minze Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.1) en Fennechje Jans Mezenbroek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1827 [bron: Tresoar, Schoterland akte nr. 19]. Berber is overleden op 08-08-1890 in Wymbritseradeel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1890 [bron: Tresoar, Hemelumer Oldeferd akte nr. 84]. Berber trouwde, 30 jaar oud, op 26-02-1857 in Hemelumer Oldeferd [bron: Tresoar, Hemelumer Oldeferd akte nr. 1] met Gerrit Huites Booy. Gerrit is overleden.

Kinderen van Berber en Gerrit:

1 Huite Booy, geboren op 04-04-1855 in Gaasterland. Volgt 1.1.1.1.3.1.4.1.
2 Fintje Booy, geboren op 09-12-1856 in Gaasterland. Volgt 1.1.1.1.3.1.4.2.
3 Minze Booy, geboren op 22-10-1858 in Hemelumer Oldeferd. Volgt 1.1.1.1.3.1.4.3.
4 Jeltje Booy [1.1.1.1.3.1.4.4], geboren op 31-05-1861 in Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1861 [bron: Tresoar, Hemelumer Oldeferd akte nr. 62]. Jeltje is overleden.
5 Pieter Booy, geboren op 30-03-1864 in Woudsend (Wymbritseradeel). Volgt 1.1.1.1.3.1.4.5.
6 Aaltje Booy, geboren op 10-02-1867 in Gaasterland. Volgt 1.1.1.1.3.1.4.6.
7 Jan Booy [1.1.1.1.3.1.4.7], geboren op 26-05-1869 in Wonseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1869 [bron: Tresoar, Wonseradeel blad nr. 40]. Jan is overleden.

1.1.1.1.3.1.4.1 Huite Booy is geboren op 04-04-1855 in Gaasterland, zoon van Gerrit Huites Booy en Berber Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.3.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1855 [bron: Tresoar, Gaasterland blad nr. 22].

Notitie bij de geboorte van Huite: Opmerking geboorteakte: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 26 februari 1857, gemeente Hemelumer Oldeferd

Huite is overleden op 15-04-1928 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1928 [bron: Tresoar, Sneek akte nr. 65].

Notitie bij overlijden van Huite: Weduwnaar

Huite trouwde, 30 jaar oud, op 17-05-1885 in Sneek [bron: Tresoar, Sneek akte nr. 21] met Baukje Wagenmakers. Baukje is overleden.

1.1.1.1.3.1.4.2 Fintje Booy is geboren op 09-12-1856 in Gaasterland, dochter van Gerrit Huites Booy en Berber Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.3.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1856 [bron: Tresoar, Gaasterland blad nr. 57].

Notitie bij de geboorte van Fintje: Opmerking geboorteakte: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 27 februari 1857, gemeente Hemelumer Oldeferd

Fintje is overleden. Fintje:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1882 in Gaasterland [bron: Tresoar, Gaasterland akte nr. 19] met Hendrik Smid. Hendrik is geboren in Balk. Hendrik is overleden.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 10-12-1898 in Gaasterland [bron: Tresoar, Gaasterland akte nr. 51] met Hendrik Kortekamp. Hendrik is geboren in Sloten. Hendrik is overleden.
1.1.1.1.3.1.4.3 Minze Booy is geboren op 22-10-1858 in Hemelumer Oldeferd, zoon van Gerrit Huites Booy en Berber Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.3.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1858 [bron: Tresoar, Hemelumer Oldeferd akte nr. 103]. Minze is overleden op 17-10-1928 in Haskerland, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1928 [bron: Tresoar, Haskerland (kantoor Joure) akte nr. 72]. Minze trouwde, 24 jaar oud, op 26-08-1883 in Haskerland [bron: Tresoar, Haskerland akte nr. 36] met Geertje Sniksma. Geertje is geboren in Joure. Geertje is overleden.
1.1.1.1.3.1.4.5 Pieter Booy is geboren op 30-03-1864 in Woudsend (Wymbritseradeel), zoon van Gerrit Huites Booy en Berber Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.3.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1864 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 120]. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 12-03-1892 in Dantumadeel [bron: Tresoar, Dantumadeel akte nr. 6] met Wypkje Viersen. Wypkje is geboren in Ferwerd. Wypkje is overleden.
1.1.1.1.3.1.4.6 Aaltje Booy is geboren op 10-02-1867 in Gaasterland, dochter van Gerrit Huites Booy en Berber Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.3.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1867 [bron: Tresoar, Gaasterland blad nr. 19]. Aaltje is overleden op 26-08-1934 in Haskerland, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1934 [bron: Tresoar, Haskerland (kantoor Joure) akte nr. 50]. Aaltje trouwde, 20 jaar oud, op 11-12-1887 in Haskerland [bron: Tresoar, Haskerland akte nr. 41] met Ype Camminga. Ype is geboren in Joure. Ype is overleden.
1.1.1.1.3.2 Wietse Melles Zwerver is geboren op 11-09-1780 in Oudega, zoon van Melle Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.3) en Berber Wietses Westra. Hij is gedoopt op 01-10-1789 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Wietse: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1780, doopjaar 1789
Dopeling: Wijtze
Geboren op 11 september 1780
Gedoopt op 1 oktober 1789 in Oudega
Zoon van Melle Minses en Barber Wytzes
Opm.: is geboortedatum wel juist??
Volgens email Jaap Zwerver 6-5-2008 geboren 11-9-1779Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : WIETSE
Vader : MELLE MINSES
Moeder : BERBER WIETSES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Wietse is overleden op 14-03-1853 in Smallingerland, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-03-1853 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 26].

Notitie bij Wietse: Ook: Wijtze
1811 wonende te Garijp, bron: email Jelle Rietsma
arbeider, visscher, turfmaker, bron: email Jaap Zwerver

Wietse trouwde, 21 jaar oud, op 06-06-1802 in Warga [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008] met Antje Sjoerds Zwart, 20 of 21 jaar oud. Antje is geboren in 1781 in Blessum [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008], dochter van Sjoerd en Grietje. Antje is overleden op 01-09-1859 in Smallingerland, 77 of 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1859 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 123].

Notitie bij overlijden van Antje: Overlijdensakte: Antje Sjoerds Zwart, overleden 1 september 1859, 78 jaar, vrouw
Dochter van Sjoerd en Grietje
Weduwe
Kinderen van Wietse en Antje:

1 Barber Wietzes (Baukje) Zwerver, geboren op 21-10-1802 in Ureterp. Volgt 1.1.1.1.3.2.1.
2 Sjoerd Wietzes Zwerver, geboren op 02-06-1805 in Ureterp. Volgt 1.1.1.1.3.2.2.
3 Grietje Wietzes Zwerver, geboren op 23-11-1807 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.3.2.3.
4 Janke Wietzes Zwerver, geboren in 1810 in Grouw. Volgt 1.1.1.1.3.2.4.
5 Matzen Wietzes Zwerver, geboren op 01-10-1814 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.3.2.5.
6 Mettje Wietzes Zwerver, geboren op 06-08-1820 in Boornbergum. Volgt 1.1.1.1.3.2.6.

1.1.1.1.3.2.1 Barber Wietzes (Baukje) Zwerver is geboren op 21-10-1802 in Ureterp [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008], dochter van Wietse Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.2) en Antje Sjoerds Zwart. Zij is gedoopt op 21-11-1802 in Ureterp. Baukje is overleden op 28-10-1892 in Drachten, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1892 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 177].

Notitie bij Baukje: Ook: Berber Wietzes in huwelijksakte en diverse geboorteakten

Baukje trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1824 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 29] met Jan Hendriks Mulder, 26 jaar oud. Jan is geboren op 11-09-1797 in Drachten [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008], zoon van Hendrik Sietzes Mulder en Lamkjen Jans Heida. Jan is overleden op 12-02-1876 in Smallingerland, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1876 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr.30].

Kinderen van Baukje en Jan:

1 Lamkjen Mulder, geboren op 21-12-1821 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.3.2.1.1.
2 Hendrik Jans Mulder [1.1.1.1.3.2.1.2], geboren op 21-07-1824 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1824 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 46]. Hendrik is overleden op 21-11-1827 in Smallingerland, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-11-1827 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 30].
3 Wietze Jans Mulder [1.1.1.1.3.2.1.3], geboren op 20-01-1827 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1827 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 7]. Wietze is overleden.
4 Hendrik Jans Mulder [1.1.1.1.3.2.1.4], geboren op 28-11-1828 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1828 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 77]. Hendrik is overleden.
5 Antje Mulder [1.1.1.1.3.2.1.5], geboren op 08-09-1831 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1831 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 53]. Antje is overleden.
6 Klaaske Mulder [1.1.1.1.3.2.1.6], geboren op 25-04-1835 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1835 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 41]. Klaaske is overleden.
7 Mettje Mulder [1.1.1.1.3.2.1.7], geboren op 26-10-1837 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1837 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 85]. Mettje is overleden.
8 Klaas Mulder [1.1.1.1.3.2.1.8], geboren op 27-12-1840 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1840 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 108]. Klaas is overleden.
9 Grietje Mulder [1.1.1.1.3.2.1.9], geboren op 09-12-1843 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1843 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 101]. Grietje is overleden op 17-10-1847 in Smallingerland, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-10-1847 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 143].

1.1.1.1.3.2.1.1 Lamkjen Mulder is geboren op 21-12-1821 in Drachten, dochter van Jan Hendriks Mulder en Barber Wietzes (Baukje) Zwerver (zie 1.1.1.1.3.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1821 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 85]. Lamkjen is overleden op 02-01-1854 in Smallingerland, 32 jaar oud. Lamkjen trouwde, 20 jaar oud, op 16-10-1842 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 49] met Mindert Alles Pool. Mindert is overleden.
1.1.1.1.3.2.2 Sjoerd Wietzes Zwerver is geboren op 02-06-1805 in Ureterp [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008], zoon van Wietse Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.2) en Antje Sjoerds Zwart. Sjoerd is overleden op 02-01-1878 in Smallingerland, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1878 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 2].

Notitie bij overlijden van Sjoerd: Overlijdensakte:
Sjoerd Wietzes Zwerver, overleden 2 januari 1878, 72 jaar, man
Zoon van Wietze Sjoerds Zwerver en Antje Harts
Weduwnaar
Notitie bij Sjoerd: Ook: Sjoerd Wietzes Zwerwer in geboorteakte Ale

Sjoerd:

(1) trouwde met Martzen Johannes Veenema. Martzen is geboren in 1804. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1850 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 41]. Martzen is overleden op 15-04-1850 in Smallingerland, 45 of 46 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Martzen: Overlijdensakte: Martzen Johannes Veenema, overleden 15 april 1850, 46 jaar, vrouw
Dochter van Johannes Jans Veenema en Aaltje Sakes de Boer
Ongehuwd (!)
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 01-11-1850 in Ureterp [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 67/2-1] met Sijke Wiegers Schoolstra, 35 jaar oud. Sijke is geboren op 29-05-1815 in Drachten, dochter van Wieger Siebes Schoolstra en Grietje Andries van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1815 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 22]. Sijke is overleden op 21-12-1876 in Smallingerland, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1876 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 190].
Kinderen van Sjoerd en Martzen:

1 Johannes Zwerver [1.1.1.1.3.2.2.1], geboren op 15-01-1838 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1838 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 3]. Johannes is overleden.

2 Ale Zwerver [1.1.1.1.3.2.2.2], geboren op 29-01-1844 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1844 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 18].

Notitie bij de geboorte van Ale: Geboorteakte: Ale Zwerwer

Ale is overleden op 01-02-1851 in Smallingerland, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1851 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 15].

Notitie bij overlijden van Ale: Overlijdensakte: Ale Veenema, overleden 30 januari 1851, 7 jaar, man
Zoon van niet genoemde vader en Martzen Johannes Veenema.

Kinderen van Sjoerd en Sijke:

3 Andries Zwerver [1.1.1.1.3.2.2.3], geboren op 02-08-1851 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1851 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 146]. Andries is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1851 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 146].

4 Bauke Zwerver [1.1.1.1.3.2.2.4], geboren op 31-07-1856 in Drachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1856 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 158].

Notitie bij de geboorte van Bauke: Volgens akte: Bauke Zwerwer, met als opmerking:
Tweeling; vader trouwt als "Zwerver"

Bauke is overleden op 30-11-1927 in Putten, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1927 [bron: Gelders Archief, Putten akte nr. 65].

5 Siebe Zwerver [1.1.1.1.3.2.2.5], geboren op 31-07-1856 in Drachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1856 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 157].

Notitie bij de geboorte van Siebe: Volgens akte: Siebe Zwerwer met als opmerking:
Tweeling; vader trouwt als "Zwerver"

Siebe is overleden op 12-01-1928 in Putten, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1928 [bron: Gelders Archief, Putten akte nr. 2].

6 Gerben Zwerver [1.1.1.1.3.2.2.6], geboren op 02-06-1860 in Drachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-06-1860 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 121].

Notitie bij de geboorte van Gerben: Volgens akte: Gerben Zwerwer, opmerking:
Vader trouwt als "Zwerver"

Gerben is overleden.

1.1.1.1.3.2.3 Grietje Wietzes Zwerver is geboren op 23-11-1807 in Oudega, dochter van Wietse Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.2) en Antje Sjoerds Zwart. Grietje is overleden op 03-05-1882 in Opsterland, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1882 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 107].

Notitie bij Grietje: Ook: Grietje Wytzes Zwerver

Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 04-07-1829 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 31] met Gerben Wopkes Lap, 23 jaar oud. Gerben is geboren op 25-07-1805 in Drachten. Gerben is overleden op 31-01-1882 in Opsterland, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-02-1882 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 24].

Kinderen van Grietje en Gerben:

1 Antje Gerbens Lap [1.1.1.1.3.2.3.1], geboren op 22-11-1829 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1829 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 95]. Antje is overleden.
2 Tjeerdtje Lap [1.1.1.1.3.2.3.2], geboren op 23-10-1832 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1832 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 72]. Tjeerdtje is overleden.
3 Wopke Lap [1.1.1.1.3.2.3.3], geboren op 18-11-1834 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1834 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 81]. Wopke is overleden.
4 Wietze Lap [1.1.1.1.3.2.3.4], geboren op 09-03-1839 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1839 [bron: Tresoar, Opsterland blad nr. 38]. Wietze is overleden.

5 Jan Lap [1.1.1.1.3.2.3.5], geboren op 18-01-1842 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1842 [bron: Tresoar, Opsterland blad nr. 11].

Notitie bij de geboorte van Jan: moeder Grietje Wytzes Zwerver volgens geboorteakte

Jan is overleden.

6 Geeske Lap [1.1.1.1.3.2.3.6], geboren op 29-09-1844 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1844 [bron: Tresoar, Opsterland blad nr. 122].

Notitie bij de geboorte van Geeske: moeder Grietje Wytzes Zwerver volgens geboorteakte

Geeske is overleden.

7 Sjoerd Lap [1.1.1.1.3.2.3.7], geboren op 13-01-1848 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1848 [bron: Tresoar, Opsterland blad nr. 6].

Notitie bij de geboorte van Sjoerd: moeder Grietje Wytzes Zwerver volgens geboorteakte

Sjoerd is overleden.

1.1.1.1.3.2.4 Janke Wietzes Zwerver is geboren in 1810 in Grouw, dochter van Wietse Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.2) en Antje Sjoerds Zwart. Janke is overleden op 23-06-1862 in Idaarderadeel, 51 of 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-06-1862 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 17]. Janke trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 25-05-1842 in Grouw [bron: Tresoar, Idaarderadeel akte nr. 22] met Jan Hendriks Jonker, 27 jaar oud. Jan is geboren op 25-09-1814 in Grouw. Jan is overleden op 05-07-1883 in Utingeradeel, 68 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Jan: Limke Jans Jonker volgens overlijdensakte
Kinderen van Janke en Jan:

1 Lemke Jonker [1.1.1.1.3.2.4.1], geboren op 21-07-1843 in Idaarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1843 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 36]. Lemke is overleden op 12-01-1863 in Idaarderadeel, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1863 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 2].
2 Antje Jonker [1.1.1.1.3.2.4.2], geboren op 12-05-1846 in Idaarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1846 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 20]. Antje is overleden op 03-02-1910 in Idaarderadeel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1910 [bron: Tresoar, Idaarderadeel akte nr. 8].
3 Hendrik Jonker [1.1.1.1.3.2.4.3], geboren op 26-09-1848 in Idaarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1848 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 50]. Hendrik is overleden op 09-06-1856 in Idaarderadeel, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-05-1856 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 11].
4 Wytske Jonker [1.1.1.1.3.2.4.4], geboren op 11-10-1850 in Idaarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1850 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 60]. Wytske is overleden op 07-03-1863 in Idaarderadeel, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1863 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 7].

1.1.1.1.3.2.5 Matzen Wietzes Zwerver is geboren op 01-10-1814 in Oudega, dochter van Wietse Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.2) en Antje Sjoerds Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1814 [bron: Tresoar, Smallingerland (mairie Oudega) blad nr. 21]. Matzen is overleden op 28-06-1904 in Idaarderadeel, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1904 [bron: Tresoar, Idaarderadeel akte nr. 42].

Notitie bij Matzen: Ook: Martzen Wytzes Zwerver

Matzen trouwde, 35 jaar oud, op 24-04-1850 in Idaarderadeel [bron: Tresoar, Idaarderadeel akte nr. 7] met Freerk Gerbens Hiemstra, 32 jaar oud. Freerk is geboren op 04-05-1817 in Grouw. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1817 [bron: Tresoar, Idaarderadeel akte nr. 43]. Freerk is overleden op 19-05-1892 in Idaarderadeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-05-1892 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 17].

Kinderen van Matzen en Freerk:

1 Gelske Hiemstra [1.1.1.1.3.2.5.1], geboren op 03-01-1851 in Idaarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1851 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 3]. Gelske is overleden.
2 Antje Hiemstra [1.1.1.1.3.2.5.2], geboren op 19-05-1853 in Idaarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1853 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 25]. Antje is overleden.
3 Gerben Hiemstra [1.1.1.1.3.2.5.3], geboren op 27-01-1856 in Idaarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1856 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 9]. Gerben is overleden.
4 Wytske Hiemstra [1.1.1.1.3.2.5.4], geboren op 28-01-1856 in Idaarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1856 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 9]. Wytske is overleden.

1.1.1.1.3.2.6 Mettje Wietzes Zwerver is geboren op 06-08-1820 in Boornbergum, dochter van Wietse Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.2) en Antje Sjoerds Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1820 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 56]. Mettje is overleden op 15-03-1856 in Rottum, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-03-1856 [bron: Tresoar, Schoterland akte nr. 63]. Mettje trouwde, 29 jaar oud, op 24-04-1850 in Idaarderadeel [bron: Tresoar, Idaarderadeel akte nr. 8] met Jan Aizes Bosma, 26 jaar oud. Jan is geboren op 29-06-1823 in Wolvega, zoon van Aise Sipkes Bosma en Femke Jans de Jong. Jan is overleden op 13-12-1907 in Schoterland, 84 jaar oud. Jan trouwde later op 30-11-1856 in Schoterland [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008] met Korneliske Jolles Jager.

Notitie bij Jan: Ook Jan Aitses, emai Jaap Zwerver 6-5-2008l
Kinderen van Mettje en Jan:

1 Aize Bosma [1.1.1.1.3.2.6.1], geboren op 21-02-1853 in Rottum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1853 [bron: Tresoar, Schoterland akte nr. 59]. Aize is overleden.
2 Wietze Bosma [1.1.1.1.3.2.6.2], geboren op 02-03-1856 in Rottum. Wietze is overleden.

1.1.1.1.3.3 Janke Melles Zwerver is geboren op 25-06-1783 in Oudega, dochter van Melle Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.3) en Berber Wietses Westra. Zij is gedoopt op 27-07-1783 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Janke: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1783, doopjaar 1783
Dopeling: Janke
Geboren op 25 juni 1783
Gedoopt op 27 juli 1783 in Oudega
Kind van Melle Minzes en Barber Wytzes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JENTJE of JANKE
Vader : MELLE MINSES
Moeder : BERBER WIETSESBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Janke is overleden op 25-03-1855 in Leewarderadeel, 71 jaar oud.

Notitie bij Janke: 1811 wonende te Jelsum, bron email Jelle Reitsma

Janke trouwde, 28 jaar oud, op 27-04-1812 in Jelsum [bron: Tresoar, Leewarderadeel akte nr. 2] met Durk Freerks Brinkman, 26 jaar oud. Durk is geboren op 28-02-1786 in Cornjum. Hij is gedoopt op 19-03-1786 in Cornjum [bron: Tresoar, Herv. gem. Cornjum, doop 1631-1811]. Durk is overleden.

Notitie bij Durk: Ook: Dirk Freerks Brinkman (geboorteakte Grietje en Freerk)
Kinderen van Janke en Durk:

1 Grietje Brinkman [1.1.1.1.3.3.1], geboren op 03-02-1813 in Jelsum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1813 [bron: Tresoar, Leeuwarderadeel akte nr. 3].

Notitie bij de geboorte van Grietje: Geboorteakte Leeuwarderadeel (mairie Jelsum), 1813
Aangiftedatum 4 februari 1813, akte nr. 3
Grietje Brinkman, geboren 3 februari 1813
Dochter van Durk Freerks Brinkman en Janke Melles
Opm.: Familienaam moeder ook vermeld als "Zwerver"

Grietje is overleden op 13-03-1813 in Jelsum, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1813 [bron: Tresoar, Leeuwarderadeel akte nr. 11].

Notitie bij overlijden van Grietje: Overlijdensakte Leeuwarderadeel (mairie Jelsum), 1813
Aangiftedatum 13 maart 1813, akte nr. 11
Jantje Brinkman, overleden 13 maart 1813, 38 dagen, vrouw
Notitie bij Grietje: Ook: Jantje Brinkman (overlijdensakte)
2 Grietje Brinkman, geboren op 30-07-1814 in Jelsum. Volgt 1.1.1.1.3.3.2.
3 Freerk Brinkman, geboren op 01-12-1816 in Jelsum. Volgt 1.1.1.1.3.3.3.
4 Aukje Brinkman, geboren op 21-10-1819 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.1.1.1.3.3.4.

1.1.1.1.3.3.2 Grietje Brinkman is geboren op 30-07-1814 in Jelsum, dochter van Durk Freerks Brinkman en Janke Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1814 [bron: Tresoar, Leeuwarderadeel akte nr. 26]. Grietje is overleden op 18-01-1907 in Leeuwarderadeel, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1907 [bron: Tresoar, Leeuwarderadeel akte nr. 6]. Grietje trouwde, 28 jaar oud, op 13-05-1843 in Leeuwarderadeel [bron: Tresoar, Leeuwarderadeel akte nr. 28] met Gerben Johannes Terpstra. Gerben is geboren in Britsum. Gerben is overleden.
1.1.1.1.3.3.3 Freerk Brinkman is geboren op 01-12-1816 in Jelsum, zoon van Durk Freerks Brinkman en Janke Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1816 [bron: Tresoar, Leeuwarderadeel akte nr. 40 (suppl. nr. 1-1)]. Freerk is overleden op 09-07-1899 in Leeuwarderadeel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-07-1899 [bron: Tresoar, Leeuwarderadeel akte nr. 96]. Freerk trouwde, 24 jaar oud, op 11-08-1841 in Leeuwarderadeel [bron: Tresoar, Leeuwarderadeel akte nr. 39] met Antje Jelmers Miedema. Antje is geboren in Stiens. Antje is overleden.
1.1.1.1.3.3.4 Aukje Brinkman is geboren op 21-10-1819 in Leeuwarderadeel, dochter van Durk Freerks Brinkman en Janke Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1819 [bron: Tresoar, Leeuwarderadeel blad nr. 62].

Notitie bij de geboorte van Aukje: Geboorteakte Leeuwarderadeel, 1819
Aangiftedatum 22 oktober 1819, blad nr. 62
Aukje Brinkman, geboren 21 oktober 1819
Dochter van Durk Freerks Brinkman en Janke Melles
Opm.: Familienaam moeder ook vermeld als "Zwerver"

Aukje is overleden op 30-06-1857 in Leeuwarderadeel, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-07-1857 [bron: Tresoar, Leeuwarderadeel blad nr. 73].

Notitie bij Aukje: Ook: Baukje Durks Brinkman (huwelijksakte)

Aukje trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1843 in Leeuwarderadeel [bron: Tresoar, Leeuwarderadeel akte nr. 27] met Harmen Jans van der Wal. Harmen is geboren in Cornjum. Harmen is overleden.

1.1.1.1.3.4 Geele Melles Zwerver is geboren op 17-11-1787 in Oudega, zoon van Melle Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.3) en Berber Wietses Westra. Hij is gedoopt op 16-12-1787 in Oudega [bron: Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Geele: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1787, doopjaar 1787
Dopeling: Geele
Geboren op 17 november 1787
Gedoopt op 16 december 1787 in Oudega
Kind van Melle Minzes en Barber Wytzes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GEELE of GEELTJE
Vader : MELLE MINSES
Moeder : BERBER WIETSESBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Geele is overleden op 13-08-1848 in Sneek, 60 jaar oud [bron: Tresoar].

Notitie bij Geele: Ook Geale genoemd (bron email Jelle Reitsma)

Geele trouwde, 26 jaar oud, op 15-03-1814 in Idaarderadeel [bron: Tresoar, Idaarderadeel akte nr. 3] met Popkjen Martens Venema, ongeveer 24 jaar oud. Popkjen is geboren omstreeks 1790 in Wartena, dochter van Marten Hoites en Hiske Aukes. Popkjen is overleden op 22-09-1874 in Tietjerksteradeel, ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1874 [bron: Tresoar, Tietjerksteradeel blad nr. 40].

Notitie bij overlijden van Popkjen: 83 jaar
Notitie bij Popkjen: Ook Popkjen Martens Venema, Fopkjen Martens (geboorte akte Geele Melles 1824)
Kinderen van Geele en Popkjen:

1 Hiske Geeles Zwerver, geboren op 30-07-1814 in Roordahuizum. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.
2 Berber Geeles Zwerver, geboren op 03-04-1821 in Eernewoude. Volgt 1.1.1.1.3.4.2.
3 Melle Geeles Zwerver, geboren op 11-02-1824 in Tietjerksteradeel. Volgt 1.1.1.1.3.4.3.
4 Sypkje Geeles Zwerver, geboren op 06-05-1828 in Tietjerksteradeel. Volgt 1.1.1.1.3.4.4.

1.1.1.1.3.4.1 Hiske Geeles Zwerver is geboren op 30-07-1814 in Roordahuizum, dochter van Geele Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4) en Popkjen Martens Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1814 [bron: Tresoar, Geboorteakte Idaardedeel, akte nr. 35 Roordahuizum]. Hiske is overleden op 15-12-1889 in Tietjerksteradeel, 75 jaar oud [bron: Tresoar, Tietjerksteradeel akte nr. A 263]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1889 [bron: Tresoar, Tietjerksteradeel akte nr. A 263]. Hiske trouwde met Aldert Martens de Vries. Aldert is geboren op 15-05-1810 in Wartena, zoon van Marten Abrahams de Vries en Corneliske Andries. Aldert is overleden op 16-06-1894 in Tietjerksteradeel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1894 [bron: Tresoar, Tietjerksteradeel akte nr. A 211].

Notitie bij overlijden van Aldert: Weduwnaar
Kinderen van Hiske en Aldert:

1 Hiske Geeles de Vries [1.1.1.1.3.4.1.1], geboren op 30-07-1814 in Idaarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1814 [bron: Tresoar, Idaarderadeel akte nr. A 35 Roordahuizum]. Hiske is overleden.
2 Geeltje Alderts de Vries [1.1.1.1.3.4.1.2], geboren op 25-03-1857 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-03-1857 [bron: Tresoar, Tietjerksteradeel akte nr. B 51]. Geeltje is overleden.

1.1.1.1.3.4.2 Berber Geeles Zwerver is geboren op 03-04-1821 in Eernewoude [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008], dochter van Geele Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4) en Popkjen Martens Venema. Berber is overleden op 17-03-1909 in Idaarderadeel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1909 [bron: Tresoar, Idaarderadeel akte nr. 19].

Notitie bij overlijden van Berber: Weduwe
Notitie bij Berber: dienstmeid, arbeidster
Ook: Berber Gaeles in geboorteakten kinderen

Berber trouwde, 32 jaar oud, op 01-06-1853 in Idaarderadeel [bron: Tresoar, Idaarderadeel akte nr. 23] met Klaas Ruurds Postma, 23 of 24 jaar oud. Klaas is geboren in 1829 in Wartena, zoon van Ruurd Sibbeles Postma en Aaltje Klazes de Vos. Klaas is overleden op 21-08-1889 in Idaarderadeel, 59 of 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1889 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 18].

Notitie bij overlijden van Klaas: Gehuwd
Kinderen van Berber en Klaas:

1 Aaltje Postma [1.1.1.1.3.4.2.1], geboren op 03-07-1854 in Wartena. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1854 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 31]. Aaltje is overleden op 28-03-1927 in Leewarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1927 [bron: Tresoar, Leeuwarden akte nr. 183].

Notitie bij overlijden van Aaltje: Gehuwd; geboren te Wartena; wonende te Grouw

2 Gaele Postma [1.1.1.1.3.4.2.2], geboren op 13-06-1856 in Idaarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-06-1856 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 35]. Gaele is overleden op 24-06-1939 in Smallingerland, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-06-1939 [bron: Tresoar, Schoterland akte nr. 104].

Notitie bij overlijden van Gaele: Weduwnaar

3 Ruurd Postma [1.1.1.1.3.4.2.3], geboren op 25-04-1859 in Wartena. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1859 [bron: Tresoar, Idaarderadeel blad nr. 28]. Ruurd is overleden op 07-10-1924 in Norg, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1924 [bron: Genlias, Drents Archief, Norg akte nr. 51].

Notitie bij overlijden van Ruurd: geboortepl: Wartena (Idaarderadeel); beroep overl.: zonder

1.1.1.1.3.4.3 Melle Geeles Zwerver is geboren op 11-02-1824 in Tietjerksteradeel, zoon van Geele Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4) en Popkjen Martens Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1824 [bron: Tresoar, Tietjerksteradeel akte nr. 34].

Notitie bij de geboorte van Melle: Ook: Melles Gaeles Zwerver in geboorteakten kinderen

Melle is overleden op 19-07-1907 in Wymbritseradeel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-07-1907 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 118].

Notitie bij overlijden van Melle: Weduwnaar

Melle:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 03-12-1844 in Wymbritseradeel [bron: Tresoar, Wonseradeel akte nr. 68] met Antje Johannes Zandstra, 20 jaar oud. Antje is geboren op 03-01-1824 in Woudsend (Wymbritseradeel). Antje is overleden op 22-11-1860 in Wymbritseradeel, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1860 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 209].

Notitie bij overlijden van Antje: Gehuwd

(2) trouwde, 39 jaar oud, op 05-09-1863 in Wymbritseradeel [bron: Tresoar, Wonseradeel akte nr. 95] met Tetje Sybrens Fokkens, 45 jaar oud. Tetje is geboren op 17-09-1817 in Lemmer, dochter van Sybren Symons Fokkes en Geeske Binderts. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-09-1817 [bron: Tresoar, Lemsterland blad nr. 96].

Notitie bij de geboorte van Tetje: Volgens geboorte akte: Tetje Fokkes, met als opmerking:
Familienaam vader ook vermeld als "Fokkens"

Tetje is overleden op 05-11-1896 in Wymbritseradeel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1896 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 169].

Notitie bij overlijden van Tetje: Gehuwd

Tetje is weduwe van Jacob Willems Smits (1820-1862), met wie zij trouwde op 28-05-1843 in Lemsterland [bron: Tresoar, Lemsterland akte nr. 16].

Kinderen van Melle en Antje:

1 Johannes Zwerver, geboren op 14-09-1845 in Wymbritseradeel. Volgt 1.1.1.1.3.4.3.1.
2 Gaele Zwerver [1.1.1.1.3.4.3.2], geboren op 30-11-1847 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1847 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 235]. Gaele is overleden op 24-01-1848 in Wymbritseradeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1848 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 34].
3 Gaeltje (Galtje) Zwerver, geboren op 13-07-1849 in Wymbritseradeel. Volgt 1.1.1.1.3.4.3.3.
4 Antje Zwerver, geboren op 01-05-1852 in Woudsend (Wymbritseradeel). Volgt 1.1.1.1.3.4.3.4.
5 Popkje Zwerver [1.1.1.1.3.4.3.5], geboren op 02-02-1857 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1857 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 30]. Popkje is overleden op 12-03-1857 in Wymbritseradeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1857 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 21].
6 Gaele Zwerver [1.1.1.1.3.4.3.6], geboren op 21-06-1859 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1859 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 140]. Gaele is overleden op 17-09-1859 in Wymbritseradeel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1859 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 228].

1.1.1.1.3.4.3.1 Johannes Zwerver is geboren op 14-09-1845 in Wymbritseradeel, zoon van Melle Geeles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4.3) en Antje Johannes Zandstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1845 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 191]. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1870 in Wymbritseradeel [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 70] met Geiske Smits, 21 jaar oud. Geiske is geboren op 01-12-1848 in Gaasterland, dochter van Jacob Willems Smits en Tettje Sybrens Fokkema. Geiske is overleden.

Notitie bij Geiske: Ook: Geeske Smits in geboorteakte Tetje
Kinderen van Johannes en Geiske:

1 Tetje Zwerver, geboren op 22-08-1871 in Woudsend (Wymbritseradeel). Volgt 1.1.1.1.3.4.3.1.1.
2 Antje Zwerver, geboren op 23-07-1874 in Wymbritseradeel. Volgt 1.1.1.1.3.4.3.1.2.
3 Melle Zwerver, geboren op 19-06-1877 in Woudsend (Wymbritseradeel). Volgt 1.1.1.1.3.4.3.1.3.
4 Jacob Zwerver, geboren op 24-10-1879 in Woudsend (Wymbritseradeel). Volgt 1.1.1.1.3.4.3.1.4.
5 Geeltje Zwerver, geboren op 13-02-1883 in Harlingen. Volgt 1.1.1.1.3.4.3.1.5.

1.1.1.1.3.4.3.1.1 Tetje Zwerver is geboren op 22-08-1871 in Woudsend (Wymbritseradeel), dochter van Johannes Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4.3.1) en Geiske Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1871 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 285]. Tetje is overleden. Tetje trouwde, 21 jaar oud, op 18-08-1893 in Werkendam [bron: Genlias, Brabants Historisch Informatie Centrum, Werkendam akte nr. 15] met Teunis van Burgel, 25 jaar oud. Teunis is geboren op 12-02-1868 in De Werken en Sleeuwijk. Teunis is overleden.
1.1.1.1.3.4.3.1.2 Antje Zwerver is geboren op 23-07-1874 in Wymbritseradeel, dochter van Johannes Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4.3.1) en Geiske Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1874 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 253]. Antje is overleden. Antje trouwde, 21 jaar oud, op 27-12-1895 in Werkendam [bron: Genlias, Brabants Historisch Informatie Centrum, Werkendam akte nr. 25] met Barend Klop, 23 jaar oud. Barend is geboren op 19-03-1872 in Werkendam [bron: Huwelijksakte], zoon van Margaretha van der Werken. Barend is overleden.
1.1.1.1.3.4.3.1.3 Melle Zwerver is geboren op 19-06-1877 in Woudsend (Wymbritseradeel), zoon van Johannes Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4.3.1) en Geiske Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1877 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 193]. Melle is overleden op 03-03-1945 in Rotterdam, 67 jaar oud [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008]. Melle trouwde, 22 jaar oud, op 24-03-1900 in Werkendam [bron: Genlias, Brabants Historisch Informatie Centrum, Werkendam akte nr. 6] met Antonia van der Stelt, 22 jaar oud. Antonia is geboren op 15-12-1877 in De Werken en Sleeuwijk [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008], dochter van Cornelis van der Stelt en Grieta Biesheuvel. Antonia is overleden.

Kinderen van Melle en Antonia:

1 Johannes Zwerver, geboren op 01-09-1900 in Werkendam. Volgt 1.1.1.1.3.4.3.1.3.1.
2 Cornelis Zwerver, geboren op 25-02-1902 in Werkendam. Volgt 1.1.1.1.3.4.3.1.3.2.
3 Gijsbert Zwerver, geboren op 05-05-1905 in Werkendam. Volgt 1.1.1.1.3.4.3.1.3.3.
4 Jacob Antonie Zwerver [1.1.1.1.3.4.3.1.3.4], geboren op 17-02-1907 in De Werken en Sleeuwijk [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008]. Jacob is overleden op 18-12-1980 in Rotterdam, 73 jaar oud.
5 Margaretha Zwerver [1.1.1.1.3.4.3.1.3.5], geboren op 25-01-1912 in De Werken en Sleeuwijk [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008]. Margaretha is overleden.

1.1.1.1.3.4.3.1.3.1 Johannes Zwerver is geboren op 01-09-1900 in Werkendam [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008], zoon van Melle Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4.3.1.3) en Antonia van der Stelt. Johannes is overleden op 06-12-1980 in Maassluis, 80 jaar oud. Hij is begraven op 10-12-1980 in Maassluis. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 23-07-1925 in Maassluis [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008] met Karolina Hendrika Heinrich, 22 jaar oud. Karolina is geboren op 28-04-1903 in Emden, Duitsland [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008]. Karolina is overleden op 04-05-1985 in Schiedam, 82 jaar oud [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008]. Zij is begraven op 09-05-1985 in Maassluis.
1.1.1.1.3.4.3.1.3.2 Cornelis Zwerver is geboren op 25-02-1902 in Werkendam [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008], zoon van Melle Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4.3.1.3) en Antonia van der Stelt. Cornelis is overleden op 28-06-1967 in Maasland, 65 jaar oud. Cornelis:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1926 in Gouda [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008] met Hendrika Spee, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 30-10-1946 in Gouda. Hendrika is geboren op 13-11-1904 in Rotterdam. Hendrika is overleden.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 11-09-1947 in Maassluis [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008] met Neeltje Wilhelmina den Hartog, 42 jaar oud. Neeltje is geboren op 25-01-1905 in Rotterdam. Neeltje is overleden op 18-04-1979 in Maassluis, 74 jaar oud. Zij is begraven op 21-04-1979 in Maassluis.
1.1.1.1.3.4.3.1.3.3 Gijsbert Zwerver is geboren op 05-05-1905 in Werkendam [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008], zoon van Melle Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4.3.1.3) en Antonia van der Stelt. Gijsbert is overleden op 30-04-1984 in Portugaal, 78 jaar oud. Gijsbert trouwde, 36 jaar oud, op 25-06-1941 in Rotterdam [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008] met Annigje van der Linden, 34 jaar oud. Annigje is geboren op 21-08-1906 in Alpen aan de Rijn. Annigje is overleden op 13-11-1977 in Rotterdam, 71 jaar oud.
1.1.1.1.3.4.3.1.4 Jacob Zwerver is geboren op 24-10-1879 in Woudsend (Wymbritseradeel), zoon van Johannes Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4.3.1) en Geiske Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1879 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 385]. Jacob is overleden op 08-03-1969 in Rotterdam, 89 jaar oud [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008]. Hij is begraven op 12-03-1969 in Rotterdam. Jacob trouwde, 35 jaar oud, op 10-07-1915 in Andel [bron: Genlias, Brabants Historisch Informatie Centrum, Andel akte nr. 5] met Heiltje Naaijen. Heiltje is geboren in Andel, dochter van Jacob Naaijen en Johanna van Zee. Heiltje is overleden.
1.1.1.1.3.4.3.1.5 Geeltje Zwerver is geboren op 13-02-1883 in Harlingen, dochter van Johannes Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4.3.1) en Geiske Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1883 [bron: Tresoar, Harlingen akte nr. 47]. Geeltje is overleden op 12-02-1939 in Rotterdam, 55 jaar oud [bron: email Jaap Zwerver, 6-5-2008]. Geeltje trouwde, 21 jaar oud, op 14-01-1905 in Andel [bron: Genlias, Brabants Historisch Informatie Centrum, Andel akte nr. 1] met Antonie Naaijen. Antonie is geboren in Andel, zoon van Jacob Naaijen en Johanna van Zee. Antonie is overleden.
1.1.1.1.3.4.3.3 Gaeltje (Galtje) Zwerver is geboren op 13-07-1849 in Wymbritseradeel, dochter van Melle Geeles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4.3) en Antje Johannes Zandstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-07-1849 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 158]. Galtje is overleden op 03-08-1881 in Lemsterland, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1881 [bron: Tresoar, Lemsterland akte nr. 86].

Notitie bij overlijden van Galtje: Gehuwd
Notitie bij Galtje: Ook: Galtje Zwerver in geboorteakten en overlijdensakte

Galtje trouwde, 27 jaar oud, op 10-06-1877 in Lemsterland [bron: Tresoar, Lemsterland akte nr. 30] met Ale Ernstes Koster, 28 jaar oud. Ale is geboren op 31-12-1848 in Haskerland, zoon van Ernst Ales Koster en Dieuwke Douwes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1849 [bron: Tresoar, Haskerland akte nr. 1]. Ale is overleden.

Kinderen van Galtje en Ale:

1 Ernst Koster [1.1.1.1.3.4.3.3.1], geboren op 04-05-1878 in Lemsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1878 [bron: Tresoar, Lemsterland akte nr. 69]. Ernst is overleden.
2 Melle Koster [1.1.1.1.3.4.3.3.2], geboren op 02-04-1880 in Lemsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1880 [bron: Tresoar, Lemsterland akte nr. 51]. Melle is overleden.

1.1.1.1.3.4.3.4 Antje Zwerver is geboren op 01-05-1852 in Woudsend (Wymbritseradeel), dochter van Melle Geeles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4.3) en Antje Johannes Zandstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1852 [bron: Tresoar, Wymbritseradeel akte nr. 98]. Antje is overleden. Antje trouwde, 31 jaar oud, op 09-08-1883 in Gaasterland [bron: Tresoar, Gaasterland akte nr. 28] met Hendrik Piersma, ongeveer 30 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1853 in Balk. Hendrik is overleden.

Kinderen van Antje en Hendrik:

1 Durk Piersma [1.1.1.1.3.4.3.4.1], geboren op 04-07-1884 in Gaasterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1884 [bron: Tresoar, Gaasterland akte nr. 81]. Durk is overleden.
2 Melle Piersma [1.1.1.1.3.4.3.4.2], geboren op 30-07-1888 in Gaasterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1888 [bron: Tresoar, Gaasterland akte nr. 92]. Melle is overleden.
3 Antje Piersma [1.1.1.1.3.4.3.4.3], geboren op 09-05-1891 in Gaasterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1891 [bron: Tresoar, Gaasterland akte nr. 63]. Antje is overleden.
4 Geeltje Piersma [1.1.1.1.3.4.3.4.4], geboren op 30-01-1893 in Gaasterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1893 [bron: Tresoar, Gaasterland akte nr. 15]. Geeltje is overleden op 25-02-1893 in Gaasterland, 26 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1893 [bron: Tresoar, Gaasterland akte nr. 18].

1.1.1.1.3.4.4 Sypkje Geeles Zwerver is geboren op 06-05-1828 in Tietjerksteradeel [bron: Tresoar], dochter van Geele Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.4) en Popkjen Martens Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1828 [bron: Tresoar, Tietjerksteradeel akte nr. 89]. Sypkje is overleden op 04-05-1862 in Smallingerland, 33 jaar oud [bron: Tresoar].

Notitie bij Sypkje: Ook Sypkjen Gaeles Zwerver in haar overlijdensakte Smallingerland, akte nr. 76

Sypkje trouwde, 29 jaar oud, op 26-01-1858 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 2] met Lourens Jelles Liekelema, 27 jaar oud. Lourens is geboren op 14-03-1830 in Oudega, zoon van Sjoukjen Lourenses Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1830 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 20].

Notitie bij de geboorte van Lourens: Opm. geboorteakte: Familienaam vader ook vermeld als "Lieklema" en "Lyklema"

Lourens is overleden op 15-08-1875 in Smallingerland, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-1875 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 146].

Notitie bij overlijden van Lourens: Gehuwd
Kinderen van Sypkje en Lourens:

1 Jelle Liekelema [1.1.1.1.3.4.4.1], geboren op 29-12-1857 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1857 [bron: Tresoar].

Notitie bij de geboorte van Jelle: Erkend door vader Lourens bij huwelijk d.d. 26 januari 1858
Bron: Tresoar, geboorteakte Smallingerland, akte 249

Jelle is overleden op 22-09-1938 in Smallingerland, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1938 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 110].

Notitie bij overlijden van Jelle: Weduwnaar

2 Gaele Louws Liekelema [1.1.1.1.3.4.4.2], geboren op 03-05-1862 in Smallingerland. Gaele is overleden op 05-05-1862 in Smallingerland, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1862 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 77].

Notitie bij overlijden van Gaele: Overlijdensakte: Gaele Louws Lyklema, overleden 5 mei 1862, 2 dagen, man
Zoon van Louw Jelles Lyklema en Sypkjen Gaeles Zwerwer

1.1.1.1.3.5 Jacob Melles Zwerver is geboren op 26-12-1791 in Oudega, zoon van Melle Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.3) en Berber Wietses Westra. Hij is gedoopt op 22-01-1792 in Oudega [bron: Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Jacob: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1791, doopjaar 1792
Dopeling: Jacob
Geboren op 26 december 1791
Gedoopt op 22 januari 1792 in Oudega
Kind van Melle Minzes en Berber Wytzes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JAKOB of JAKOBJE
Vader : MELLE MINSES
Moeder : BERBER WIETSESBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Jacob is overleden. Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 18-09-1819 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 33] met Trijntje Gerrits Reitsma, ongeveer 17 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1802 in Boornbergum, dochter van Gerrit Ates Reitsma en Sijke Reins. Trijntje is overleden.

Kinderen van Jacob en Trijntje:

1 Sjoerdje Jakobs Zwerver, geboren op 20-09-1826 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.1.3.5.1.

2 Janke Jacobs Zwerver [1.1.1.1.3.5.2], geboren in 1829. Janke is overleden op 24-04-1830 in Smallingerland, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1830 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 11].

Notitie bij overlijden van Janke: overleden 1 jaar oud
3 Melle Jacobs Zwerver, geboren omstreeks 1831 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.3.5.3.
4 Janke Jacobs Zwerver [1.1.1.1.3.5.4], geboren op 10-03-1833 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1833 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 19]. Janke is overleden op 12-11-1833 in Smallingerland, 8 maanden oud [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 20].
5 Jan Zwerver, geboren op 02-11-1834 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.3.5.5.
6 Rein Jacobs Zwerver [1.1.1.1.3.5.6], geboren op 30-10-1837 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1837 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 87]. Rein is overleden op 03-05-1864 in Smallingerland, 26 jaar oud [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 62].
7 Geele Zwerver [1.1.1.1.3.5.7], geboren op 12-05-1840 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1840 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 42]. Geele is overleden.
8 Minke Zwerver [1.1.1.1.3.5.8], geboren op 30-01-1844 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1844 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 23]. Minke is overleden.
9 Kornelis Zwerver [1.1.1.1.3.5.9], geboren op 07-07-1847 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1847 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 102]. Kornelis is overleden.

1.1.1.1.3.5.1 Sjoerdje Jakobs Zwerver is geboren op 20-09-1826 in Smallingerland, dochter van Jacob Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.5) en Trijntje Gerrits Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1826 [bron: Smallingerland blad nr. 71]. Sjoerdje is overleden. Sjoerdje trouwde, 34 jaar oud, op 14-03-1861 in Dantumadeel [bron: Tresoar, Dantumadeel akte nr. 6] met Curijn Sybrands Rijpma. Curijn is overleden.
1.1.1.1.3.5.3 Melle Jacobs Zwerver is geboren omstreeks 1831 in Drachten [bron: Tresoar, via huwelijksakte], zoon van Jacob Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.5) en Trijntje Gerrits Reitsma. Melle is overleden op 25-06-1909 in Smallingerland, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1909 [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 132]. Melle:

(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 16-05-1857 in Tietjerksteradeel [bron: Tresoar, Tietjerksteradeel akte nr. 39] met Aaltje Tjallings van der Woude, ongeveer 20 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1837 in Veenwouden, dochter van Tjalling Sjierks van der Woude en Sjuttje Meinderts Lei. Aaltje is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 25-01-1871 in Tietjerksteradeel [bron: Tresoar, Tietjerksteradeel akte nr. 2] met Gertje Engberts Stelwagen, 41 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 04-04-1878 in Leeuwarden [bron: Tresoar, Echtscheidingsakte Tietjerksteradeel akte nr. 89]. Gertje is geboren op 15-11-1829 in Garijp, dochter van Engbert Jans Stelwagen en Zwaantje Jans Bogemaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1829 [bron: Tresoar, Tietjerksteradeel akte nr. 208]. Gertje is overleden.
(3) trouwde, ongeveer 77 jaar oud, op 10-10-1908 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 67] met Wikje Hiemstra, 64 jaar oud. Wikje is geboren op 09-09-1844 in Stiens, dochter van Pieter Douwes Hiemstra en Grietje Ales Klaver. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1844 [bron: Tresoar, Leeuwarderdeel blad nr. 76]. Wikje is overleden.
Kind van Melle en Aaltje:

1 Trijntje Melles Zwerver [1.1.1.1.3.5.3.1], geboren op 02-01-1858 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1858 [bron: Tresoar, Tietjerksteradeel blad nr. 2].

Notitie bij de geboorte van Trijntje: Tweeling

Trijntje is overleden op 26-05-1911 in Leeuwarden, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1911 [bron: Tresoar, Leeuwarderdeel blad akte nr. 219].

1.1.1.1.3.5.5 Jan Zwerver is geboren op 02-11-1834 in Drachten, zoon van Jacob Melles Zwerver (zie 1.1.1.1.3.5) en Trijntje Gerrits Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-11-1834 [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 76]. Jan is overleden op 29-05-1916 in Smallingerland, 81 jaar oud [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 49]. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1859 in Smallingerland [bron: Tresoar, Smallingerland akte nr. 31] met Wietske Minderts Spoelstra, ongeveer 20 jaar oud. Wietske is geboren omstreeks 1839 in Drachten, dochter van Mindert Hendriks Spoelstra en Froukjen Jans Roelsma. Wietske is overleden.
1.1.1.1.3.7 Berber Melles Zwerver is geboren op 28-07-1797 in Oudega, dochter van Melle Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.3) en Berber Wietses Westra. Zij is gedoopt op 27-08-1797 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Berber: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1797, doopjaar 1797
Dopeling: Berber
Geboren op 28 juli 1797
Gedoopt op 27 augustus 1797 in Oudega
Dochter van Melle Minses en Berber Wietses
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : BERBER
Vader : MELLE MINSES
Moeder : BERBER WIETSESBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Berber is overleden. Berber trouwde, 25 jaar oud, op 23-11-1822 in Smallingerland [bron: Tresoar] met Jentje Hendriks Weima, ongeveer 25 jaar oud. Jentje is geboren omstreeks 1797 in Drachten, zoon van Hendriks Minnes Weima. Jentje is overleden.

1.1.1.1.3.8 Pieter Melles Zwerver is geboren op 13-06-1800 in Oudega, zoon van Melle Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.3) en Berber Wietses Westra. Hij is gedoopt op 11-01-1801 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Pieter: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1800, doopjaar 1801
Dopeling: Pieter
Geboren op 13 juni 1800
Gedoopt op 11 januari 1801 in Oudega
Kind van Melle Minzes en Berber Wietzes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : PIETER of PIETJE
Vader : MELLE MINSES
Moeder : BERBER WIETSESBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Pieter is overleden. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 11-07-1825 in Smallingerland [bron: Tresoar] met Baukjen Jans de Roos, ongeveer 29 jaar oud. Baukjen is geboren omstreeks 1796 in Oudega, dochter van Jan Sjirks de Roos en Grietje Roels. Baukjen is overleden.

Kinderen van Pieter en Baukjen:

1 Melle Pieters Zwerver [1.1.1.1.3.8.1], geboren op 07-08-1825 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1825 [bron: Smallingerland blad nr. 63]. Melle is overleden.
2 Grietje Pieters Zwerver [1.1.1.1.3.8.2], geboren op 01-01-1830 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1830 [bron: Smallingerland blad nr. 1]. Grietje is overleden.
3 Berber Zwerver [1.1.1.1.3.8.3], geboren op 28-12-1831 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1831 [bron: Smallingerland blad nr. 85]. Berber is overleden.
4 Aukjen Zwerver [1.1.1.1.3.8.4], geboren op 31-05-1834 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1834 [bron: Smallingerland blad nr. 39]. Aukjen is overleden.
5 Minze Zwerver [1.1.1.1.3.8.5], geboren op 15-01-1839 in Smallingerland. Minze is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1839 [bron: Smallingerland blad nr. 6].

1.1.1.1.4 Frouwkjen Minses Zwerver is geboren in 1754 in Oudega, dochter van Minse Geeles (zie 1.1.1.1) en Janke Jacobs. Zij is gedoopt op 15-08-1756 in Oudega [bron: email Martha Kist]. Frouwkjen is overleden op 26-01-1830 in Oudega, 75 of 76 jaar oud.

Notitie bij Frouwkjen: Ook: Vrouwkje Minzes

Frouwkjen trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 29-03-1772 in Oudega [bron: Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811] met Hedser Rienks Kooistra, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-03-1772 in Oudega [bron: Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811]. Hedser is geboren op 19-03-1750 in Suameer, zoon van Rienk Hedsers en Hinke Gerbens. Hedser is overleden op 04-12-1837 in Oudega, 87 jaar oud.

Notitie bij Hedser: Ook: Hedzer Rienks
1.1.1.1.9 Pieter Minzes Zwerver is geboren omstreeks 1760 in Oudega [bron: email Lammert Zwerver], zoon van Minse Geeles (zie 1.1.1.1) en [waarschijnlijk] Janke Jacobs. Hij is gedoopt op 22-02-1761 in Oudega [bron: email Lammert Zwerver]. Pieter is overleden op 21-08-1825 om 08:00 in Terwispel, ongeveer 65 jaar oud [bron: email Martha Kist]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1825 [bron: Opsterland nr. 25].

Notitie bij Pieter: Ook: Pytter Minzes

Pieter trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 29-05-1787 in Oudega met Rienkje Sjoerds (Rientje) Steenstra, 24 of 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-05-1787 in Oudega [bron: Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811]. Rientje is geboren in 1762 [bron: email Lammert Zwerver]. Rientje is overleden op 21-08-1825, 62 of 63 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Rientje: Volgens email Lammert Zwerver: overleden op 19-11-1855 te Terwispel (Fry) op 93-jarige leeftijd, volgens overlijdensakte als Trijntje Pieters Zwerver. Verder uitzoeken.
Notitie bij Rientje: Ook: Rijnkje; Rinkje, Rienkjen Rienkjen, Rienkje, Reinske, Sjoerts
Volgens overlijdensakte: Trijntje Pieters Zwerver, bron email Lammert Zwerver
Kinderen van Pieter en Rientje:

1 Minze Pieters Zwerver, geboren op 06-08-1788 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.9.1.

2 Grietje Pieters Zwerver [1.1.1.1.9.2], geboren op 04-08-1790 in Garijp. Zij is gedoopt op 25-04-1791 in Garijp [bron: Tresoar, Herv. gem. Garijp, Suameer en Eernewoude, doop 1772-1811].

Notitie bij de geboorte van Grietje: Tietjerksteradeel, dopen, geboortejaar 1790, doopjaar 1791
Dopeling: Grietje
Geboren op 4 augustus 1790 in Garijp
Gedoopt op 25 april 1791 in Garijp, Suameer en Eernewoude
Kind van Pieter Minzes en Rienkje Sjoerds
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GRATE of GRIETJE
Vader : PIETER MINSES
Moeder : RIENKJE SJOERDSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Garijp, Suameer en Eernewoude, doop 1772-1811
Inventarisnr. : 707

Grietje is overleden.

3 Sjoerd Pieters Zwerver [1.1.1.1.9.3], geboren op 09-01-1792 in Garijp. Hij is gedoopt op 12-02-1792 in Garijp [bron: Tresoar, Herv. gem. Garijp, Suameer en Eernewoude, doop 1772-1811].

Notitie bij de geboorte van Sjoerd: Tietjerksteradeel, dopen, geboortejaar 1792, doopjaar 1792
Dopeling: Sjoerd
Geboren op 9 januari 1792 in Garijp
Gedoopt op 12 februari 1792 in Garijp, Suameer en Eernewoude
Kind van Pieter Minzes en Rienkje Sjoerds
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SJOERD of SJOERDJE
Vader : PIETER MINSES
Moeder : RIENKJE SJOERDSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Garijp, Suameer en Eernewoude, doop 1772-1811
Inventarisnr. : 707

Sjoerd is overleden.

4 Jacob Pieters Zwerver, geboren op 16-01-1794 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.9.4.
5 Geele Pieters Zwerver, geboren op 17-11-1795 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.9.5.
6 Bouwe Zwerver, geboren op 20-03-1798 in Oudega. Volgt 1.1.1.1.9.6.
7 Melle Pieters Zwerver, geboren op 21-04-1801 in Langezwaag. Volgt 1.1.1.1.9.7.
8 Janke Zwerver [1.1.1.1.9.8], geboren in 1802 in Luxwold. Janke is overleden.

9 Pieter Pieters Zwerver [1.1.1.1.9.9], geboren omstreeks 1809. Pieter is overleden op 23-01-1832 in Smallingerland, ongeveer 23 jaar oud [bron: Tresoar, Smallingerland blad nr. 6].

Notitie bij overlijden van Pieter: soldaat, overleden in het garnizoen te Maastricht, oud 23 jaar.
Notitie bij Pieter: Volgens overlijdensakte: Pieter Zwerwer, zoon van Pieter Zwerwer en Rinkje Sjoerds Steenstra
Soldaat bij de 3e Compagnie van het 1e Bataillon van de 8e afd. Infanterie in garnizoen te Maastricht

1.1.1.1.9.1 Minze Pieters Zwerver is geboren op 06-08-1788 in Oudega, zoon van Pieter Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.9) en Rienkje Sjoerds (Rientje) Steenstra. Hij is gedoopt op 24-08-1788 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Minze: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1788, doopjaar 1788
Dopeling: Minse
Geboren op 6 augustus 1788
Gedoopt op 24 augustus 1788 in Oudega
Zoon van Pieter Minses en Rienkje Sjoerds
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MINSE
Vader : PIETER MINSES
Moeder : RIENKJE SJOERDSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Minze is overleden op 24-12-1870 in Smallingerland, 82 jaar oud. Minze trouwde, 26 jaar oud, op 30-09-1814 in Mairie Langezwaag, Opsterland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk] met Gaitske Aukes Zwart. Gaitske is overleden.

Kinderen van Minze en Gaitske:

1 Pieter Minzes Zwerver [1.1.1.1.9.1.1], geboren op 06-09-1818 in Opsterland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Pieter is overleden.
2 Auke Zwerver [1.1.1.1.9.1.2], geboren op 09-09-1820 in Opsterland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Auke is overleden.
3 Grietje Zwerver [1.1.1.1.9.1.3], geboren op 09-08-1822 in Opsterland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Grietje is overleden.
4 Grietje Minzes Zwerver [1.1.1.1.9.1.4], geboren op 31-05-1824 in Opsterland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Grietje is overleden.
5 Berbertje Minzes Zwerver, geboren op 31-07-1827 in Langezwaag. Volgt 1.1.1.1.9.1.5.
6 Janke Minzes Zwerver [1.1.1.1.9.1.6], geboren op 19-07-1832 in Opsterland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Janke is overleden.

1.1.1.1.9.1.5 Berbertje Minzes Zwerver is geboren op 31-07-1827 in Langezwaag [bron: http://www.dewinkelwaar.tk], dochter van Minze Pieters Zwerver (zie 1.1.1.1.9.1) en Gaitske Aukes Zwart. Berbertje is overleden op 28-08-1898 in Smallingerland, 71 jaar oud. Berbertje:

(1) trouwde, 30 jaar oud, op 14-05-1858 in Smallingerland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk] met Jan Fokkes Hamstra, ongeveer 55 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1803 in Drogeham. Jan is overleden.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 31-12-1870 in Smallingerland [bron: http://www.tresoar.nl] met Taeke Jelles de Vries, 49 jaar oud. Taeke is geboren op 29-03-1821 in Nijega, zoon van Jelle Taekes de Vries en Geeske Jacobus Pool. Taeke is overleden.
Kind van Berbertje en Jan:

1 Gaitske Jans Hamstra [1.1.1.1.9.1.5.1], geboren op 29-06-1860 in Smallingerland. Gaitske is overleden.

1.1.1.1.9.4 Jacob Pieters Zwerver is geboren op 16-01-1794 in Oudega, zoon van Pieter Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.9) en Rienkje Sjoerds (Rientje) Steenstra. Hij is gedoopt op 16-02-1794 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Jacob: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1794, doopjaar 1794
Dopeling: Jakob
Geboren op 16 januari 1794
Gedoopt op 16 februari 1794 in Oudega
Kind van Pieter Minses en Rientje Sjoerds
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JAKOB of JAKOBJE
Vader : PIETER MINSES
Moeder : RIENKJE SJOERDSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Jacob is overleden op 22-05-1864 in Opsterland, 70 jaar oud [bron: http://www.tresoar.nl]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-05-1864 [bron: http://www.tresoar.nl]. Jacob trouwde, 21 jaar oud, op 28-01-1815 in Opsterland, mairie: Langezwaag met Antje Jacobs Meyer.

Kinderen van Jacob en Antje:

1 Pieter Zwerver [1.1.1.1.9.4.1], geboren op 15-03-1816 in Opsterland, mairie: Langezwaag. Pieter is overleden.
2 Pieter Jacobs Zwerver, geboren op 05-12-1818 in Opsterland. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.
3 Uulkjen Jacobs Zwerver, geboren op 09-09-1821 in Opsterland. Volgt 1.1.1.1.9.4.3.

1.1.1.1.9.4.2 Pieter Jacobs Zwerver is geboren op 05-12-1818 in Opsterland [bron: Tresoar], zoon van Jacob Pieters Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4) en Antje Jacobs Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1818 [bron: Tresoar]. Pieter is overleden op 06-05-1884 in Opsterland, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1884 [bron: Tresoar].

Notitie bij Pieter: Ook: Jan Pieters, Pieter volgens geboorteakte.

Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 06-01-1840 in Opsterland [bron: Tresoar] met Tietje Jans Aninga, ongeveer 22 jaar oud. Tietje is geboren omstreeks 1818. Tietje is overleden op 06-05-1864 in Opsterland, ongeveer 46 jaar oud.

Notitie bij Tietje: Ook: Tytje Jans op huwelijksakte en geboorteakte Pieter
Ook: Pietje Jans Aninga op huwelijksakte Uilke
Kinderen van Pieter en Tietje:

1 Jacob Zwerver, geboren op 01-11-1840 in Terwispel. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.1.
2 Jitske Zwerver, geboren op 21-11-1842 in Opsterland. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.2.
3 Tjitske Pieters Zwerver, geboren op 09-10-1844 in Opsterland. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.3.

4 Ane Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.4], geboren op 07-02-1847 in Opsterland [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1847. Ane is overleden op 10-02-1847 in Opsterland, 3 dagen oud [bron: http://www.tresoar.nl/]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1847 [bron: http://www.tresoar.nl/].

Notitie bij Ane: Tweelingbroer van Jan

5 Jan Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.5], geboren op 07-02-1847 in Opsterland [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1847. Jan is overleden op 10-02-1847 in Opsterland, 3 dagen oud [bron: http://www.tresoar.nl/].

Notitie bij Jan: Tweelingbroer van Ane; Jan Pieters
6 Jan Pieters Zwerver, geboren op 02-08-1848 in Opsterland. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.6.
7 Pieter Zwerver, geboren op 20-06-1851 in Terwispel. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.7.
8 Aane Zwerver, geboren op 21-09-1853 in Terwispel, Opsterland. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.8.
9 Antje Zwerver, geboren op 10-04-1856 in Terwispel. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.9.
10 Uilke Zwerver, geboren op 14-12-1858 in Terwispel. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.10.

1.1.1.1.9.4.2.1 Jacob Zwerver is geboren op 01-11-1840 in Terwispel [bron: Tresoar], zoon van Pieter Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2) en Tietje Jans Aninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1840. Jacob is overleden op 13-05-1914 in Harlingen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1914 [bron: akte nr. 14 (email Willem Kalsbeek)]. Jacob trouwde, 19 jaar oud, op 08-09-1860 in Opsterland [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 76] met Grietje Ates Kalsbeek, 25 jaar oud. Grietje is geboren op 09-09-1834 in Ureterp, dochter van Ate Freerks Kalsbeek en Grietje Hendriks van Duinen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1834 [bron: blad nr. 97 (email Willem Kalsbeek)]. Grietje is overleden op 01-12-1906 in Harlingen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1906 [bron: aktenr. 141 (email Willem Kalsbeek)].
1.1.1.1.9.4.2.2 Jitske Zwerver is geboren op 21-11-1842 in Opsterland [bron: Tresoar], dochter van Pieter Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2) en Tietje Jans Aninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1842. Jitske is overleden.

Notitie bij Jitske: Ook: Tjitske Pieters Zwerver

Jitske:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 20-03-1863 in Opsterland [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 14] met Folkert Egberts van der Berg. Folkert is overleden.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 12-05-1898 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 39] met Jan Busman, 57 of 58 jaar oud. Jan is geboren in 1840 in Ureterp. Jan is overleden.
Kinderen van Jitske en Folkert:

1 Antje van der Berg [1.1.1.1.9.4.2.2.1], geboren op 12-08-1864 in Opsterland [bron: http://www.tresoar.nl]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1864. Antje is overleden.
2 Tietje van der Berg [1.1.1.1.9.4.2.2.2], geboren op 05-03-1867 in Opsterland [bron: http://www.tresoar.nl]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1867. Tietje is overleden.
3 Egbertje van der Berg [1.1.1.1.9.4.2.2.3], geboren op 18-05-1869 in Opsterland [bron: http://www.tresoar.nl]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1869. Egbertje is overleden.
4 Pieter Folkerts van der Berg [1.1.1.1.9.4.2.2.4], geboren op 11-09-1871 in Aengwirden. Pieter is overleden.
5 Egbert van der Berg [1.1.1.1.9.4.2.2.5], geboren op 26-10-1873 in Aengwirden. Egbert is overleden.
6 Jacob van der Berg [1.1.1.1.9.4.2.2.6], geboren op 16-11-1875 in Aengwirden [bron: http://www.tresoar.nl]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1875. Jacob is overleden.
7 Hendrikje van der Berg [1.1.1.1.9.4.2.2.7], geboren op 18-04-1877 in Aengwirden [bron: http://www.tresoar.nl]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1877. Hendrikje is overleden.
8 Hendrikje van der Berg [1.1.1.1.9.4.2.2.8], geboren op 18-07-1879 in Aengwirden [bron: http://www.tresoar.nl]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-07-1879. Hendrikje is overleden.
9 Hendrikje van der Berg [1.1.1.1.9.4.2.2.9], geboren op 20-08-1880 in Aengwirden [bron: http://www.tresoar.nl]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1880. Hendrikje is overleden.
10 Hendrik van der Berg [1.1.1.1.9.4.2.2.10], geboren op 27-12-1881 in Aengwirden [bron: http://www.tresoar.nl]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1881. Hendrik is overleden.
11 Jan van der Berg [1.1.1.1.9.4.2.2.11], geboren op 28-08-1883 in Aengwirden [bron: http://www.tresoar.nl]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-08-1883. Jan is overleden.
12 Tjitske van der Berg [1.1.1.1.9.4.2.2.12], geboren op 08-06-1885 in Aengwirden [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1885. Tjitske is overleden.
13 Jacob van der Berg [1.1.1.1.9.4.2.2.13], geboren op 03-09-1888 in Aengwirden [bron: http://www.tresoar.nl]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1888. Jacob is overleden.

1.1.1.1.9.4.2.3 Tjitske Pieters Zwerver is geboren op 09-10-1844 in Opsterland [bron: Tresoar], dochter van Pieter Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2) en Tietje Jans Aninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1844. Tjitske is overleden op 26-01-1891 in Opsterland, 46 jaar oud [bron: Tresoar]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1891 [bron: Tresoar].

Notitie bij Tjitske: Ook: Harmen Luites

Tjitske trouwde, 20 jaar oud, op 12-11-1864 in Opsterland [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 85] met Harmen Hoen.

Notitie bij Harmen: Ook: Harmen Luites Hoen
Kinderen van Tjitske en Harmen:

1 Luite Hoen, geboren op 11-04-1866 in Opsterland. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.3.1.
2 Pieter Harmens Hoen, geboren op 06-01-1871 in Aengwirden. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.3.2.
3 Antje Hoen [1.1.1.1.9.4.2.3.3], geboren op 08-07-1874 in Opsterland [bron: http://www.tresoar.nl/]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1874 [bron: http://www.tresoar.nl/]. Antje is overleden.
4 Jitske Hoen [1.1.1.1.9.4.2.3.4], geboren op 31-01-1877 in Opsterland [bron: http://www.tresoar.nl/]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1877 [bron: http://www.tresoar.nl/]. Jitske is overleden.
5 Klaasje Hoen [1.1.1.1.9.4.2.3.5], geboren op 15-06-1879 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-06-1879 [bron: http://www.tresoar.nl/]. Klaasje is overleden.
6 Jacoba Hoen [1.1.1.1.9.4.2.3.6], geboren op 08-07-1882 in Opsterland [bron: http://www.tresoar.nl/]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1882 [bron: http://www.tresoar.nl/]. Jacoba is overleden.

1.1.1.1.9.4.2.3.1 Luite Hoen is geboren op 11-04-1866 in Opsterland [bron: Tresoar], zoon van Harmen Hoen en Tjitske Pieters Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-05-1866 [bron: Tresoar]. Luite is overleden. Luite trouwde, 28 jaar oud, op 27-06-1894 in Tietjerksteradeel [bron: http://www.dewinkelwaar.tk] met Antje Akkerman, 26 jaar oud. Antje is geboren op 10-12-1867 in Nieuweschoot [bron: http://www.dewinkelwaar.tk], dochter van Sjoerd Jans Akkerman en Antje Popkes Lap. Antje is overleden.

Kinderen van Luite en Antje:

1 Harmen Hoen [1.1.1.1.9.4.2.3.1.1], geboren op 27-06-1887 in Terwispel [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Harmen is overleden.
2 Antje Hoen [1.1.1.1.9.4.2.3.1.2], geboren op 02-06-1895 in Tietjerksteradeel [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Antje is overleden.

1.1.1.1.9.4.2.3.2 Pieter Harmens Hoen is geboren op 06-01-1871 in Aengwirden, zoon van Harmen Hoen en Tjitske Pieters Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2.3). Pieter is overleden. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 27-06-1894 in Tietjerksteradeel [bron: Tresoar] met Antje Akkerman, 23 jaar oud. Antje is geboren op 30-10-1870 in Wijnjeterp, dochter van Andries Jans Akkerman. Antje is overleden.
1.1.1.1.9.4.2.6 Jan Pieters Zwerver is geboren op 02-08-1848 in Opsterland [bron: Tresoar], zoon van Pieter Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2) en Tietje Jans Aninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1848. Jan is overleden op 10-03-1932 in Opsterland, 83 jaar oud [bron: http://www.tresoar.nl/]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1932. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 23-01-1873 in Opsterland [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 3] met Wytske Durks Drijfhout, 23 jaar oud. Wytske is geboren op 08-09-1849 in Opsterland, dochter van Durk Hendriks Drijfhout en Maria Paulus Alstein. Wytske is overleden op 29-11-1910 in Opsterland, 61 jaar oud [bron: Tresoar]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1910.

Notitie bij Wytske: Ook: Wietske Dirks en Wietske Durks
Kinderen van Jan en Wytske:

1 Pieter Jans Zwerver, geboren op 19-05-1873 in Terwispel, Opsterland. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.6.1.
2 Dirk Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.6.2], geboren op 29-08-1874 in Opsterland [bron: http://www.tresoar.nl/]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1874. Dirk is overleden.
3 Jacob Zwerver, geboren op 02-10-1876 in Terwispel. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.6.3.
4 Maria Zwerver, geboren op 11-03-1879 in Opsterland. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.6.4.
5 Paulus Zwerver, geboren op 13-05-1882 in Opsterland. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.6.5.
6 Tietje Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.6.6], geboren op 09-09-1885 in Opsterland [bron: http://www.tresoar.nl/]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1885. Tietje is overleden op 01-11-1977 in Tijnje, 92 jaar oud [bron: www.graftombe.nl].
7 Jitske Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.6.7], geboren op 06-05-1888 in Opsterland [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1888. Jitske is overleden.
8 Ulke Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.6.8], geboren op 18-06-1892 in Opsterland. Ulke is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1892 [bron: Tresoar].

1.1.1.1.9.4.2.6.1 Pieter Jans Zwerver is geboren op 19-05-1873 in Terwispel, Opsterland [bron: http://www.tresoar.nl/], zoon van Jan Pieters Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2.6) en Wytske Durks Drijfhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1873. Pieter is overleden op 30-10-1955 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Pieter:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 13-03-1896 in Opsterland [bron: http://www.tresoar.nl/] met Albertje Koops Krikke, 20 jaar oud. Albertje is geboren op 25-02-1876 in Aengwirden, dochter van [waarschijnlijk] Koop Harmens Krikke Krikken en Jantje Klazes Smit. Albertje is overleden op 17-02-1899 in Opsterland, 22 jaar oud.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 18-02-1901 in Harlingen [bron: Tresoar, Harlingen akte nr. 9] met Rientje Bergsma, 27 jaar oud. Rientje is geboren op 11-01-1874 in Barradeel, dochter van Douwe Rientses Bergsma en Jetske Paulus van Asperen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1894 [bron: Tresoar, Barradeel akte nr. 12]. Rientje is overleden op 31-12-1935 in Leeuwarden, 61 jaar oud.
(3) trouwde, 64 jaar oud, op 02-06-1937 in Leeuwarderadeel [bron: http://home.wanadoo.nl/piebe/schok01/pg_00001.htm] met Baukje Schokker, 60 jaar oud. Baukje is geboren op 25-10-1876 in Drachten, Smallingerland, dochter van Hendriks Jans Schokker en Trijntje Roelofs Wildschut. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1876 [bron: http://www.tresoar.nl/]. Baukje is overleden op 01-08-1952 in Ermelo, 75 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Albertje:

1 Jan Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.6.1.2], geboren op 22-06-1896 in Opsterland [bron: http://www.tresoar.nl/]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1896 [bron: Geboorteakte Opsterland, 1896 akte 239]. Jan is overleden op 14-05-1922 in Leeuwarden, 25 jaar oud [bron: http://www.tresoar.nl/]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-05-1922 [bron: Overlijdensakte Leeuwarden 1922 akte 342].

Notitie bij Jan: ongehuwd
2 Koop Zwerver, geboren op 07-02-1898 in Opsterland. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.6.1.3.

Kinderen van Pieter en Rientje:

3 Geertje Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.6.1.1]. Geertje is overleden op 03-02-1911 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1911 [bron: Tresoar, Leeuwarden akte nr. 70].
4 Douwe Zwerver, geboren op 09-12-1902 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.6.1.4.

1.1.1.1.9.4.2.6.1.3 Koop Zwerver is geboren op 07-02-1898 in Opsterland, zoon van Pieter Jans Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2.6.1) en Albertje Koops Krikke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1898 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 46]. Koop is overleden op 10-05-1970 in Tijnje, 72 jaar oud. Koop trouwde met Everdina van Dijk. Everdina is geboren op 06-01-1906 in Oudehorne, dochter van Eise Gjalts van Dijk en Minke Gerrits Vis. Everdina is overleden op 04-04-2007 in Oosterwolde, 101 jaar oud. Zij is begraven op 07-04-2007 in Tijnje.

Kinderen van Koop en Everdina:

1 Albertje (Oppy) Zwerver, geboren op 31-10-1932 in Tijnje, gemeente Opsterland. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.6.1.3.1.
2 Elly Zwerver, geboren op 04-07-1942 in Tijnje. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.6.1.3.2.

1.1.1.1.9.4.2.6.1.3.1 Albertje (Oppy) Zwerver is geboren op 31-10-1932 in Tijnje, gemeente Opsterland, dochter van Koop Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2.6.1.3) en Everdina van Dijk. Oppy is overleden op 18-12-2013 in Heerenveen, 81 jaar oud [bron: Overlijdenskaart]. Zij is begraven op 24-12-2013 in Heerenveen [bron: Overlijdenskaart]. Oppy trouwde met Bote (Bob) Huisman. Bob is geboren op 22-05-1933 in Rottum. Bob is overleden op 06-10-2006 in Heerenveen, 73 jaar oud [bron: Overlijdenskaart]. Hij is begraven op 11-10-2006 in Heerenveen.

Kind van Oppy en Bob:

1 Hans Bote (Hans) Huisman [1.1.1.1.9.4.2.6.1.3.1.1], geboren op 08-08-1966 in Heerenveen. Hans is overleden.

1.1.1.1.9.4.2.6.1.3.2 Elly Zwerver is geboren op 04-07-1942 in Tijnje, dochter van Koop Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2.6.1.3) en Everdina van Dijk. Elly is overleden op 28-08-2012 in Appelscha, 70 jaar oud. Zij is begraven op 01-09-2012 in Appelscha. Elly trouwde, 21 jaar oud, op 21-05-1964 met Dirk Albert Wiglema, 25 jaar oud. Dirk is geboren op 03-09-1938. Dirk is overleden op 18-04-1985 in Dokkum, 46 jaar oud.
1.1.1.1.9.4.2.6.1.4 Douwe Zwerver is geboren op 09-12-1902 in Leeuwarden, zoon van Pieter Jans Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2.6.1) en Rientje Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1902 [bron: Tresoar, Leeuwarden akte nr. 195]. Douwe is overleden. Douwe begon een relatie met Maria Catharina Hubertina Grachten. Maria is geboren op 17-12-1899 in Meppel. Maria is overleden.
1.1.1.1.9.4.2.6.3 Jacob Zwerver is geboren op 02-10-1876 in Terwispel [bron: Tresoar], zoon van Jan Pieters Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2.6) en Wytske Durks Drijfhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1876 [bron: Geboorteakte Opsterland akte nr. 341]. Jacob is overleden op 12-07-1935 in Opsterland, 58 jaar oud. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1901 in Opsterland met Lummigje Theunis de Leeuw, 23 jaar oud. Lummigje is geboren op 21-07-1877 in Terwispel, dochter van Theunis Sijtzes de Leeuw en Harmke de Haan. Lummigje is overleden.
1.1.1.1.9.4.2.6.4 Maria Zwerver is geboren op 11-03-1879 in Opsterland, dochter van Jan Pieters Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2.6) en Wytske Durks Drijfhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1879 [bron: http://www.tresoar.nl]. Maria is overleden op 09-03-1958 in Tijnje, 78 jaar oud [bron: www.graftombe.nl]. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1902 in Opsterland met Hendrik Huisman, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op 18-02-1878. Hendrik is overleden op 28-01-1963 in Tijnje, 84 jaar oud [bron: www.graftombe.nl].
1.1.1.1.9.4.2.6.5 Paulus Zwerver is geboren op 13-05-1882 in Opsterland [bron: Tresoar], zoon van Jan Pieters Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2.6) en Wytske Durks Drijfhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1882. Paulus is overleden op 01-07-1959, 77 jaar oud [bron: www.graftombe.nl]. Hij is begraven in Nijbeets. Paulus trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1906 in Opsterland [bron: Tresoar] met Hendrikje Lap, 23 jaar oud. Hendrikje is geboren op 05-03-1883 in Opsterland. Hendrikje is overleden op 05-02-1968, 84 jaar oud [bron: www.graftombe.nl]. Zij is begraven in Nijbeets [bron: www.graftombe.nl].
1.1.1.1.9.4.2.7 Pieter Zwerver is geboren op 20-06-1851 in Terwispel [bron: Tresoar], zoon van Pieter Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2) en Tietje Jans Aninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1851. Pieter is overleden. Pieter:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 03-05-1880 in Opsterland [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 27] met Klara Klazes Boersma, ongeveer 21 jaar oud. Klara is geboren omstreeks 1859 in Oldeboorn, dochter van Klaas Jans Boersma. Klara is overleden op 09-03-1891 in Opsterland, ongeveer 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1891 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 85].

Notitie bij overlijden van Klara: Gehuwd
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 20-01-1896 in Harlingen [bron: Tresoar, Harlingen akte nr. 1] met Geertje Bergsma, 32 jaar oud. Geertje is geboren op 01-03-1863 in Barradeel, dochter van Douwe Rientses Bergsma en Jetske Paulus van Asperen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1863 [bron: Tresoar, Barradeel akte nr. 31]. Geertje is overleden op 21-05-1930 in Harlingen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-05-1930 [bron: Harlingen].
Kinderen van Pieter en Klara:

1 Klaas Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.7.1], geboren op 10-08-1882 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1882 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 297]. Klaas is overleden.
2 Pieter Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.7.2], geboren op 12-04-1886 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1886 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 144]. Pieter is overleden.
3 Jikke Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.7.3], geboren op 10-01-1891 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1891 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 17]. Jikke is overleden.

Kinderen van Pieter en Geertje:

4 Jetske Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.7.4], geboren op 14-11-1896 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1896 [bron: Tresoar, Harlingen akte nr. 278]. Jetske is overleden.
5 Dirkje Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.7.5], geboren op 04-06-1898 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-06-1898 [bron: Tresoar, Harlingen akte nr. 146]. Dirkje is overleden.
6 Douwe Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.7.6], geboren op 23-11-1899 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1899 [bron: Tresoar, Harlingen akte nr. 265]. Douwe is overleden.
7 Jacob Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.7.7], geboren op 18-08-1901 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1901 [bron: Tresoar, Harlingen akte nr. 221]. Jacob is overleden.
8 Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.7.8], levenloos geboren dochter, geboren op 18-05-1903 in Harlingen. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1903 [bron: Tresoar, Harlingen akte nr. 61].

1.1.1.1.9.4.2.8 Aane Zwerver is geboren op 21-09-1853 in Terwispel, Opsterland [bron: Tresoar], zoon van Pieter Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2) en Tietje Jans Aninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1853. Aane is overleden op 09-07-1920 in Heerenveen, 66 jaar oud [bron: Tresoar]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-07-1920 [bron: Tresoar].

Notitie bij Aane: Ook: Ane Pieters Zwerver, beroep: veenarbeider

Aane trouwde, 21 jaar oud, op 18-03-1875 in Opsterland [bron: Tresoar] met Albertje van Zwol, 22 jaar oud. Albertje is geboren op 24-01-1853 in Terwispel, dochter van Bauke Harmens van Zwol en Grietje Jans Langenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1853 [bron: http://www.tresoar.nl/]. Albertje is overleden op 19-01-1921 in Tijnje, 67 jaar oud.

Notitie bij Albertje: Ook geboortedatum 21-1-1853! Ook: Albertje Baukes van Zwol, tweelingzus van Jan
Kinderen van Aane en Albertje:

1 Pieter Zwerver, geboren op 03-12-1875 in Opsterland. Volgt 1.1.1.1.9.4.2.8.1.
2 Grietje Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.8.2], geboren op 27-07-1877 in Opsterland. Grietje is overleden op 28-07-1877 in Opsterland, 1 dag oud [bron: Tresoar]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1877 [bron: http://www.tresoar.nl/].
3 Grietje Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.8.3], geboren op 17-08-1878 in Opsterland. Grietje is overleden op 23-10-1972 in Gorredijk, 94 jaar oud.
4 Tietje Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.8.4], geboren op 01-02-1880 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1880 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 32]. Tietje is overleden op 15-10-1949 in Opsterland, 69 jaar oud.
5 Bauke Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.8.5], geboren op 09-01-1882 in Opsterland [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1882 [bron: Tresoar]. Bauke is overleden op 07-02-1886 in Opsterland, 4 jaar oud [bron: http://www.tresoar.nl/].
6 Jantje Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.8.6], geboren op 15-12-1883 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1883 [bron: Tresoar]. Jantje is overleden op 01-02-1886 in Opsterland, 2 jaar oud [bron: Tresoar]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1886 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 15].
7 Jantje Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.8.7], geboren op 13-03-1886 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1886 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 92]. Jantje is overleden op 05-02-1973 in Tijnje, 86 jaar oud.
8 Bauke Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.8.8], geboren op 21-01-1888 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1888 [bron: Tresoar]. Bauke is overleden op 13-06-1974 in Tijnje, 86 jaar oud.
9 Uilke Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.8.9], geboren op 17-05-1890 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-05-1890 [bron: Tresoar]. Uilke is overleden op 23-01-1971 in Tijnje, 80 jaar oud.
10 Klaske Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.8.10], geboren op 28-05-1892 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1892 [bron: Tresoar]. Klaske is overleden.

1.1.1.1.9.4.2.8.1 Pieter Zwerver is geboren op 03-12-1875 in Opsterland [bron: Tresoar], zoon van Aane Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2.8) en Albertje van Zwol. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1875 [bron: Tresoar]. Pieter is overleden op 13-10-1945 in Heerenveen, 69 jaar oud. Hij is begraven in Tijnje [bron: Grafsteen begraafplaats Tijnje].

Notitie bij Pieter: Ook: Pieter Aanes,
op grafsteen: Pieter Anes.

Pieter:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 06-05-1904 in Opsterland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk] met Grietje Bethlehem, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 29-01-1881 in Terwispel, dochter van Hendrik Durks Bethlehem en Hielkje Sietzes (Hylkjen Sytzes) Bijstra. Grietje is overleden op 07-08-1908 in Terwispel, 27 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 18-02-1911 in Tietjerksteradeel [bron: http://www.dewinkelwaar.tk] met Baukje Jans Dijkstra, 29 jaar oud. Baukje is geboren op 16-12-1881 in Hardegarijp. Baukje is overleden op 06-12-1951 in Tijnje, 69 jaar oud. Zij is begraven in Tijnje.
Kinderen van Pieter en Grietje:

1 Ane Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.8.1.1], geboren op 21-04-1905 in Opsterland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Ane is overleden op 23-10-1980 in Gorredijk, 75 jaar oud.
2 Hielkje Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.8.1.2], geboren op 05-09-1906 in Terwispel [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Hielkje is overleden op 11-01-1994 in Heerenveen, 87 jaar oud.
3 Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.8.1.3], levenloos geboren zoon, geboren op 30-11-1907 in Terwispel.

1.1.1.1.9.4.2.9 Antje Zwerver is geboren op 10-04-1856 in Terwispel [bron: Tresoar], dochter van Pieter Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2) en Tietje Jans Aninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1856. Antje is overleden. Antje trouwde, 24 jaar oud, op 22-11-1880 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 120] met Oene Migchels, ongeveer 29 jaar oud. Oene is geboren omstreeks 1851 in Sintjohannesga. Oene is overleden.
1.1.1.1.9.4.2.10 Uilke Zwerver is geboren op 14-12-1858 in Terwispel, zoon van Pieter Jacobs Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4.2) en Tietje Jans Aninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1858 [bron: Tresoar, Opsterland blad nr. 176 (suppl. nr.1-2)]. Uilke is overleden. Uilke trouwde, 34 jaar oud, op 01-06-1893 in Opsterland [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 90] met Anna Dunant, 23 jaar oud. Anna is geboren op 04-09-1869 in Gorredijk, dochter van Jan Dirks Dunant en Janna Iedes Vellekamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1869 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 251]. Anna is overleden op 03-01-1939 in Heerenveen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1939 [bron: Tresoar, Heerenveen akte nr. 4].

Notitie bij overlijden van Anna: Gehuwd
Kinderen van Uilke en Anna:

1 Pieter Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.10.1], geboren op 07-04-1894 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1894 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 151]. Pieter is overleden.
2 Janna Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.10.2], geboren op 14-07-1895 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1895 [bron: Tresoar, Leeuwarden akte nr. 507]. Janna is overleden.
3 Pieter Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.10.3], geboren op 13-02-1897 in Leewarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1897 [bron: Tresoar, Leeuwarden akte nr. 117]. Pieter is overleden.
4 Tietje Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.10.4], geboren op 30-11-1899 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1899 [bron: Tresoar, Leeuwarden akte nr. 740]. Tietje is overleden.
5 Antje Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.10.5], geboren op 27-01-1902 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1902 [bron: Tresoar, Leeuwarden akte nr. 73]. Antje is overleden.
6 Jikke (Jitske) Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.10.6], geboren op 17-07-1904 in Harlingen [bron: email W.J. Hagelen]. Jitske is overleden.
7 Jan Zwerver [1.1.1.1.9.4.2.10.7], geboren in 1906 [bron: email W.J. Hagelen]. Jan is overleden.

1.1.1.1.9.4.3 Uulkjen Jacobs Zwerver is geboren op 09-09-1821 in Opsterland [bron: Tresoar], dochter van Jacob Pieters Zwerver (zie 1.1.1.1.9.4) en Antje Jacobs Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1821 [bron: Tresoar.nl]. Uulkjen is overleden op 03-07-1864 in Opsterland, 42 jaar oud.

Notitie bij Uulkjen: Ook: Uilkjen Jacobs

Uulkjen trouwde, 23 jaar oud, op 25-12-1844 in Opsterland [bron: Tresoar] met Freerk Jan Kamst, 26 jaar oud. Freerk is geboren op 18-02-1818 in Schoterland. Freerk is overleden.

Kinderen van Uulkjen en Freerk:

1 Bartje Kamst [1.1.1.1.9.4.3.1], geboren op 11-02-1845 in Opsterland [bron: http://www.tresoar.nl/]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1845. Bartje is overleden.
2 Antje Kamst [1.1.1.1.9.4.3.2], geboren op 04-09-1847 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1847 [bron: http://www.tresoar.nl/]. Antje is overleden.
3 Jan Kamst [1.1.1.1.9.4.3.3], geboren op 10-07-1850 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1850 [bron: http://www.tresoar.nl/]. Jan is overleden.
4 Jacob Kamst [1.1.1.1.9.4.3.4], geboren op 19-02-1853 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-02-1853 [bron: http://www.tresoar.nl/]. Jacob is overleden.
5 Tjamme Kamst [1.1.1.1.9.4.3.5], geboren op 11-05-1856 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1856 [bron: http://www.tresoar.nl/]. Tjamme is overleden.
6 Pietertje Kamst [1.1.1.1.9.4.3.6], geboren op 08-02-1859 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1859 [bron: http://www.tresoar.nl/]. Pietertje is overleden.
7 Pieter Kamst [1.1.1.1.9.4.3.7], geboren op 05-09-1861 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1861 [bron: http://www.tresoar.nl/]. Pieter is overleden.

1.1.1.1.9.5 Geele Pieters Zwerver is geboren op 17-11-1795 in Garijp [bron: http://www.dewinkelwaar.tk], zoon van Pieter Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.9) en Rienkje Sjoerds (Rientje) Steenstra. Hij is gedoopt op 17-01-1796 in Garijp [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Geele is overleden op 20-01-1847 in Terwispel, 51 jaar oud.

Notitie bij Geele: Ook: Gaele

Geele trouwde, 27 jaar oud, op 27-03-1823 in Opsterland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk] met Geertjen Jacobs de Jong, 20 jaar oud. Geertjen is geboren op 15-10-1802 in Haskerhorne. Zij is gedoopt op 31-10-1802 in Haskerhorne. Geertjen is overleden op 05-06-1859 in Opsterland, 56 jaar oud.

Kinderen van Geele en Geertjen:

1 Martsen Geeles Zwerver [1.1.1.1.9.5.1], geboren op 10-07-1824 in Opsterland. Martsen is overleden op 02-03-1855 in Kortezwaag, 30 jaar oud.
2 Zwerver [1.1.1.1.9.5.2], levenloos geboren dochter, geboren op 18-10-1827 in Opsterland.
3 Marten Geeles Zwerver [1.1.1.1.9.5.3], geboren op 18-04-1835 in Opsterland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Marten is overleden.

1.1.1.1.9.6 Bouwe Zwerver is geboren op 20-03-1798 in Oudega, zoon van Pieter Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.9) en Rienkje Sjoerds (Rientje) Steenstra. Hij is gedoopt op 08-04-1798 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Bouwe: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1798, doopjaar 1798
Dopeling: Bouwe
Geboren op 20 maart 1798
Gedoopt op 8 april 1798 in Oudega
Kind van Pieter Minzes en Rienkjen Sjoerts
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : BOUWE of BAUKJE
Vader : PIETER MINSES
Moeder : RIENKJE SJOERDSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Bouwe is overleden op 11-06-1880 in Terwispel, 82 jaar oud.

Notitie bij Bouwe: Ook: Bouwe Pieters, arbeider

Bouwe trouwde, 27 jaar oud, op 03-01-1826 in Opsterland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk] met Lammigien Andries Akkerman, 23 jaar oud. Lammigien is geboren op 08-12-1802. Zij is gedoopt op 16-01-1803 in Tjallebert. Lammigien is overleden op 18-06-1871 in Langezwaag, 68 jaar oud.

Notitie bij Lammigien: Ook: Lummigjen; Lammigjen; Lammetje; Lumme
Kinderen van Bouwe en Lammigien:

1 Pieter Bouwes Zwerver [1.1.1.1.9.6.1], geboren op 10-08-1826 in Opsterland. Pieter is overleden op 30-06-1848 in Leeuwarden, 21 jaar oud [bron: http://www.tresoar.nl/]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-1898.

Notitie bij Pieter: Overleden op 30-6-1848 in Leeuwarden als soldaat bij het 8e reg. Infanterie.( 21 jaar en 325 dagen).
Bij het aangeven van het voorgenomen huwelijk van Pieter Melles Zwerver, geboren 20-9-1826, overleden 23-9-1898, heeft de ambtenaar van burgerlijke stand de verkeerde geboorteakte genomen en wel van zijn neef Pieter Bouwes Zwerver. Pieter Melles was een zoon van Melle Pieters Zwerver * 21-4-1801 te Oudega en Hendrikje Jacobs Kroes * 6-9-1797 te Follega. Daardoor zijn de ouders verkeerd genoemd bij de huwelijksakte en bijlagen. Deze ambtelijke fout is niet herkent en is niet door de justitie rechtgezet. Bron: Onderzoek van Rintje Visser, bijgestaan door Tresoar.
2 Andries Bouwes Zwerver, geboren op 17-05-1829 in Langezwaag. Volgt 1.1.1.1.9.6.2.
3 Minze Bouwes Zwerver [1.1.1.1.9.6.3], geboren op 07-10-1831 in Terwispel. Minze is overleden.
4 Jeen Bouwes Zwerver, geboren op 31-01-1834 in Langezwaag. Volgt 1.1.1.1.9.6.4.
5 Rienkjen Bouwes Zwerver, geboren op 26-03-1836 in Opsterland. Volgt 1.1.1.1.9.6.5.
6 Evert Bouwes Zwerver [1.1.1.1.9.6.6], geboren op 14-06-1838 in Opsterland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1906 [bron: http://www.tresoar.nl/]. Evert is overleden op 10-01-1906 in Beets, 67 jaar oud.
7 Bouwe Bouwes Zwerver [1.1.1.1.9.6.7], geboren omstreeks 1841. Bouwe is overleden op 03-07-1842, ongeveer 1 jaar oud.
8 Maaike Zwerver [1.1.1.1.9.6.8], geboren omstreeks 1841 [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Maaike is overleden op 03-07-1842 in Smallingerland, ongeveer 1 jaar oud.
9 Jan Zwerver [1.1.1.1.9.6.9], geboren omstreeks 1843. Jan is overleden op 30-06-1846 in Smallingerland, ongeveer 3 jaar oud.

1.1.1.1.9.6.2 Andries Bouwes Zwerver is geboren op 17-05-1829 in Langezwaag, zoon van Bouwe Zwerver (zie 1.1.1.1.9.6) en Lammigien Andries Akkerman. Andries is overleden op 03-08-1871 in Langezwaag, 42 jaar oud. Andries trouwde, 29 jaar oud, op 25-12-1858 in Opsterland [bron: Tresoar] met Aaltje Wiebes Lageveen, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op 26-08-1834 in Terwispel. Aaltje is overleden op 07-10-1865 in Terwispel, 31 jaar oud [bron: Tresoar]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1865 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 216].

Kinderen van Andries en Aaltje:

1 Lummigjen Zwerver [1.1.1.1.9.6.2.1], geboren op 05-12-1859 in Opsterland [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1859 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 352]. Lummigjen is overleden.
2 Atje Andries Zwerver [1.1.1.1.9.6.2.2], geboren in 1862. Atje is overleden in 1891, 28 of 29 jaar oud.
3 Bouwe Andries Zwerver [1.1.1.1.9.6.2.3], geboren op 15-04-1864 in Opsterland [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1864 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 108]. Bouwe is overleden in 1867, 2 of 3 jaar oud.
4 Aaltje Andries Zwerver [1.1.1.1.9.6.2.4], geboren in 1865. Aaltje is overleden in 1878 in Beets, 12 of 13 jaar oud.

1.1.1.1.9.6.4 Jeen Bouwes Zwerver is geboren op 31-01-1834 in Langezwaag, zoon van Bouwe Zwerver (zie 1.1.1.1.9.6) en Lammigien Andries Akkerman. Jeen is overleden op 09-06-1875 in Beets, 41 jaar oud.

Notitie bij Jeen: Overleden in Beets, huis nr. 175

Jeen trouwde, 25 jaar oud, op 19-03-1859 in Opsterland met Akke Freerks van Zwol, 28 jaar oud. Akke is geboren op 24-05-1830 in Langezwaag. Akke is overleden op 06-10-1911 in Beets, 81 jaar oud.

1.1.1.1.9.6.5 Rienkjen Bouwes Zwerver is geboren op 26-03-1836 in Opsterland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk], dochter van Bouwe Zwerver (zie 1.1.1.1.9.6) en Lammigien Andries Akkerman.

Notitie bij de geboorte van Rienkjen: Ook Rientje Bouwes Zwerver

Rienkjen is overleden.

Notitie bij Rienkjen: Ook: Rientje, Rinkje, wonende in Nijehaske

Rienkjen trouwde, 28 jaar oud, op 18-03-1865 in Opsterland [bron: Tresoar] met Ate Jans van der Vliet, 26 of 27 jaar oud. Ate is geboren in 1838 in Gersloot. Ate is overleden.

Notitie bij Ate: schipper en veenarbeider, wonende in Wartena , in Gersloot, in Nijbeets en in Vegelingsoord, zoon van Jan Heins van der Vliet en Siebrichje Siebrens Weiland.
Kinderen van Rienkjen en Ate:

1 Sybrigje van der Vliet [1.1.1.1.9.6.5.1], geboren op 24-10-1865 in Wartena [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1865 [bron: Tresoar, Idaarderadeel nr. 61]. Sybrigje is overleden op 21-12-1930 in Bakkeveen, 65 jaar oud.
2 Bouwe Ates van der Vliet [1.1.1.1.9.6.5.2], geboren op 14-10-1871 in Gersloot [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1871 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 338]. Bouwe is overleden in 1872 in Gersloot, 0 of 1 jaar oud.
3 Bouwe Ates van der Vliet [1.1.1.1.9.6.5.3], geboren op 13-11-1873 in Gersloot [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-11-1873 [bron: Tresoar, AEngwirden akte nr. 124]. Bouwe is overleden in 1895 in Gersloot, 21 of 22 jaar oud.
4 Jan van der Vliet, geboren op 15-11-1875 in Nijbeets. Volgt 1.1.1.1.9.6.5.4.
5 Minze van der Vliet [1.1.1.1.9.6.5.5], geboren op 09-06-1878 in Opsterland [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1878 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 197]. Minze is overleden in 1878 in Nijbeets, geen jaar oud.
6 Minze van der Vliet [1.1.1.1.9.6.5.6], geboren op 24-10-1879 in Nijbeets [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1879 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 404]. Minze is overleden.

1.1.1.1.9.6.5.4 Jan van der Vliet is geboren op 15-11-1875 in Nijbeets [bron: Tresoar], zoon van Ate Jans van der Vliet en Rienkjen Bouwes Zwerver (zie 1.1.1.1.9.6.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-11-1875 [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 338]. Jan is overleden.

Notitie bij Jan: dochter van Minne de Graaf (arbeider) en Klaasje Hielkes de Jong (arbeidster).

Jan trouwde, 28 jaar oud, op 26-05-1904 in Haskerland [bron: Tresoar] met Margje Minnes de Graaf, 23 of 24 jaar oud. Margje is geboren in 1880 in Haskerdijken. Margje is overleden.

1.1.1.1.9.7 Melle Pieters Zwerver is geboren op 21-04-1801 in Langezwaag, zoon van Pieter Minzes Zwerver (zie 1.1.1.1.9) en Rienkje Sjoerds (Rientje) Steenstra. Hij is gedoopt op 27-12-1801 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].

Notitie bij de geboorte van Melle: Smallingerland, dopen, geboortejaar 1801, doopjaar 1801
Dopeling: Melle
Geboren op 21 april 1801 onder Langezwaag
Gedoopt op 27 december 1801 in Oudega
Kind van Pieter Minzes en Riemkjen Sjoerts
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MELLE of MELTJE
Vader : PIETER MINSES
Moeder : RIEMKJE SJOERDSBron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811
Inventarisnr. : 627

Melle is overleden op 20-09-1854 in Opsterland, 53 jaar oud. Melle trouwde, 21 jaar oud, op 27-03-1823 in Opsterland [bron: Tresoar, Opsterland akte nr. 9] met Hendrikje Jacobs Kroes, ongeveer 25 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1798 in Follega (Lemsterland) [bron: via huwelijksakte bepaald], dochter van Jacob Jansz Kroes en Rigtsje Jacobs. Hendrikje is overleden.

Notitie bij Hendrikje: Ook: Hendrikjen Jacobs Kroes in huwelijksakte
Kinderen van Melle en Hendrikje:

1 Rientje Melles Zwerver [1.1.1.1.9.7.1], geboren op 24-01-1820 in Opsterland. Rientje is overleden op 21-02-1892 in Leeuwarden, 72 jaar oud.

Notitie bij Rientje: Geboren als Rientje Kroes

2 Jacob Melles Zwerver [1.1.1.1.9.7.2], geboren op 21-07-1821 in Haskerland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Jacob is overleden op 26-06-1898 in Doniawerstal, 76 jaar oud [bron: http://www.dewinkelwaar.tk].

Notitie bij Jacob: Ook: Jacob Melles Zwerver Kroes
3 Rigtsje Melles Zwerver [1.1.1.1.9.7.3], geboren op 15-12-1823 in Opsterland [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1823 [bron: Opsterland blad nr. 149]. Rigtsje is overleden op 16-02-1907 in Utingeradeel, 83 jaar oud [bron: http://www.dewinkelwaar.tk].
4 Pieter Melles Zwerver, geboren op 20-09-1826 in Terwispel (Opsterland). Volgt 1.1.1.1.9.7.4.
5 Tryntje Melles Zwerver [1.1.1.1.9.7.5], geboren op 05-07-1829 in Opsterland [bron: http://www.dewinkelwaar.tk]. Tryntje is overleden.
6 Andries Melles Zwerver [1.1.1.1.9.7.6], geboren op 25-10-1830 in Aengwirden. Andries is overleden op 20-06-1831 in Opsterland, 7 maanden oud [bron: http://www.dewinkelwaar.tk].
7 Andries Melles Zwerver [1.1.1.1.9.7.7], geboren op 12-11-1832 in Opsterland [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1832 [bron: Opsterland, blad nr. 123]. Andries is overleden.
8 Grietje Melles Zwerver [1.1.1.1.9.7.8], geboren op 20-03-1836 in Opsterland [bron: Tresoar]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1836 [bron: Opsterland, blad nr. 47]. Grietje is overleden.

1.1.1.1.9.7.4 Pieter Melles Zwerver is geboren op 20-09-1826 in Terwispel (Opsterland) [bron: Tresoar], zoon van Melle Pieters Zwerver (zie 1.1.1.1.9.7) en Hendrikje Jacobs Kroes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1826 [bron: Opsterland, blad nr. 101]. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 28-09-1856 in Schoteland [bron: Tresoar, Schoterland akte nr. 64] met Yntske Klazes de Vries, 25 jaar oud. Yntske is geboren op 14-08-1831 in Bovenknijpe (Schoterland), dochter van Minke Sjoerds de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1831 [bron: Tresoar, Schoterland akte nr. 155].

Notitie bij de geboorte van Yntske: Dochter van niet genoemde vader en Minke Sjoerds de Haan
Wonende te Bovenknijpe

Yntske is overleden.

1.1.2 Fedde Minzes, zoon van Minse Gaeles (zie 1.1) en Berber Hendriks. Hij is gedoopt op 19-10-1696 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1640-1707, Inventarisnr.: 626].

Notitie bij de geboorte van Fedde: Smallingerland, dopen, doopjaar 1696
Dopeling: Fedde
Gedoopt op 19 oktober 1696
Kind van Mintze Gaeles en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : FEDDE of FETJE
Vader : MINSE GEELES

Fedde is overleden op 14-03-1784 in Garijp, 87 jaar oud.

Notitie bij Fedde: Gestandaardiseerde naam: Fedde Minses

Fedde:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 11-02-1725 in Tietjerksteradeel [bron: Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude, 1635-1771, Inventarisnr.: 708] met Aaltje Jans. Zij is overleden.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 02-05-1730 in Tietjerksteradeel [bron: Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude, 1635-1771, Inventarisnr.: 708] met Tidske Jans. Tidske is overleden. Zij is begraven op 17-10-1771 in Garijp.

Notitie bij Tidske: Gestandaardiseerde naam: TJITSKE JANS
Kinderen van Fedde en Tidske:

1 Minze Minzes [1.1.2.1]. Hij is gedoopt op 25-02-1731 in Garijp [bron: Tresoar, Herv. gem. Garijp, Suameer en Eernewoude, doop 1635-1772, Inventarisnr.: 706]. Minze is overleden.
2 Jan Minzes [1.1.2.2]. Hij is gedoopt op 18-10-1732 in Garijp [bron: Tresoar, Herv. gem. Garijp, Suameer en Eernewoude, doop 1635-1772, Inventarisnr.: 706]. Jan is overleden.
3 Berber Minzes [1.1.2.3]. Zij is gedoopt op 26-09-1734 in Garijp [bron: Tresoar, Herv. gem. Garijp, Suameer en Eernewoude, doop 1635-1772, Inventarisnr.: 706]. Berber is overleden.
4 Hendrik Minzes [1.1.2.4]. Hij is gedoopt op 24-02-1737 in Garijp [bron: Tresoar, Herv. gem. Garijp, Suameer en Eernewoude, doop 1635-1772, Inventarisnr.: 706]. Hendrik is overleden.

1.1.3 Aukje Minses, dochter van Minse Gaeles (zie 1.1) en Berber Hendriks. Zij is gedoopt op 30-10-1698 in Oudega [bron: Tresoar, Herv. gem. 1640-1707 DTB:626]. Aukje is overleden.

Notitie bij Aukje: Ook Auck Minzes, Aukjen Mentses

Aukje trouwde, 26 jaar oud, op 17-06-1725 in Oudega [bron: Tresoar, Smallingerland, huwelijken 1725] met Geert Arents.

1.1.4 Iebeltje Minses, dochter van Minse Gaeles (zie 1.1) en Berber Hendriks. Zij is gedoopt op 22-03-1705 in Oudega [bron: via email Jaap Zwerver 6-5-2008].

Notitie bij de geboorte van Iebeltje: datum doop kan ook zijn: 22-5-1705

Iebeltje is overleden.

Notitie bij Iebeltje: Ook: Ybeltje Minzes

Iebeltje:

(1) trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1738 in Oudega [bron: Tresoar, Smallingerland, Huwelijken 1738] met Minne Sierds. Minne is overleden.
(2) trouwde, 43 of 44 jaar oud, in 1749 in Oudega [bron: Tresoar, Smallingerland, Huwelijken 1749] met Jan Johannes. Jan is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 01-06-2018 21:49:27 door Cor Bakker