Parenteel van Geele Minses


Jacob M. Zwerver
X  X 
1 Saakjen Koenes
2 Pietertje W. Drevis
Lizebet M. Zwerver
Melle M. Zwerver
X 
Berber W. Westra
Frouwkjen M. Zwerver
X 
Hedser R. Kooistra
Aukje Zwerver
Sieske Zwerver
Sijtske Zwerver
Wijtske Zwerver
Pieter M. Zwerver
X 
Rienkje S. Steenstra
Minse Geeles
X 
Janke Jacobs
Gaele Minzes
X 
Wytske Auckes
Minze Minzes (2)
Jan Minzes (2)
Berber Minzes (2)
Hendrik Minzes (2)
Fedde Minzes
X  X 
1 Aaltje Jans
2 Tidske Jans
Aukje Minses
X 
Geert Arents
Iebeltje Minses
X  X 
1 Minne Sierds
2 Jan Johannes
Minse Gaeles
X 
Berber Hendriks
Geele Minses
X 
Wietske Jelles
I
II
III
IV
V
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 02-06-2018 21:20:40 door Cor Bakker
Man
Vrouw
M/V
1.1.1.1.1 ♂
Jacob Minses Zwerver
leeftijd: 68 jaar
*01-03-1743 Oudega
~04-02-1787 Oudega
26-05-1811 Oudega
relaties:
(1) huwelijk 25-01-1765 in Oudega met
Saakjen Koenes
(2) huwelijk 22-12-1799 in Oudega met
Pietertje Willems Drevis
leeftijd: 67 jaar
*24-12-1777 Lemmer
~26-12-1777 Lemmer
22-06-1845 Smallingerland
1.1.1.1.2 ♀
Lizebet Minzes Zwerver
*15-11-1748 Oudega
~16-02-1794 Oudega
1.1.1.1.3 ♂
Melle Minzes Zwerver
leeftijd: 80 jaar
*12-05-1752 Oudega
~15-08-1756 Oudega
26-03-1833 Oudega
huwelijk 13-09-1778 in Oudega met
Berber Wietses Westra
leeftijd: 84 of 85 jaar
*1760 Oudega
05-08-1845 Oudega
1.1.1.1.4 ♀
Frouwkjen Minses Zwerver
leeftijd: 75 of 76 jaar
*1754 Oudega
~15-08-1756 Oudega
26-01-1830 Oudega
huwelijk 29-03-1772 in Oudega met
Hedser Rienks Kooistra
leeftijd: 87 jaar
*19-03-1750 Suameer
04-12-1837 Oudega
1.1.1.1.5 ♀
Aukje Zwerver
~15-08-1756 Oudega
1.1.1.1.6 ♀
Sieske Zwerver
~15-08-1756 Oudega
1.1.1.1.7 ♀
Sijtske Zwerver
~15-08-1756 Oudega
1.1.1.1.8 ♀
Wijtske Zwerver
~15-08-1756 Oudega
1.1.1.1.9 ♂
Pieter Minzes Zwerver
leeftijd: ± 65 jaar
*±1760 Oudega
~22-02-1761 Oudega
21-08-1825 Terwispel
huwelijk 29-05-1787 in Oudega met
Rienkje Sjoerds (Rientje) Steenstra
leeftijd: 62 of 63 jaar
*1762
21-08-1825
1.1.1.1 ♂
Minse Geeles
leeftijd: 69 of 70 jaar
*1716 Oudega
1786 Oudega
huwelijk 13-05-1740 in Oudega met
Janke Jacobs
leeftijd: ~85 of 86 jaar
~08-01-1719 Drachten
1805 Oudega
1.1.1 ♂
Gaele Minzes
leeftijd: ~> 64 jaar
~06-09-1696 Oudega
>1760 Grouw
huwelijk 1714 in Oudega met
Wytske Auckes
leeftijd: ~± 74 jaar
~26-12-1682 Eernewoude
±1756 Oudega
1.1.2.1 ♂
Minze Minzes
~25-02-1731 Garijp
1.1.2.2 ♂
Jan Minzes
~18-10-1732 Garijp
1.1.2.3 ♀
Berber Minzes
~26-09-1734 Garijp
1.1.2.4 ♂
Hendrik Minzes
~24-02-1737 Garijp
1.1.2 ♂
Fedde Minzes
leeftijd: ~87 jaar
~19-10-1696 Oudega
14-03-1784 Garijp
relaties:
(1) huwelijk 11-02-1725 in Tietjerksteradeel met
Aaltje Jans
(2) huwelijk 02-05-1730 in Tietjerksteradeel met
Tidske Jans
[]17-10-1771 Garijp
1.1.3 ♀
Aukje Minses
~30-10-1698 Oudega
huwelijk 17-06-1725 in Oudega met
Geert Arents
1.1.4 ♀
Iebeltje Minses
~22-03-1705 Oudega
relaties:
(1) huwelijk 1738 in Oudega met
Minne Sierds
(2) huwelijk 1749 in Oudega met
Jan Johannes
1.1 ♂
Minse Gaeles
*1668 Rottevalle
~05-04-1668 Opeinde
huwelijk ?-02-1692 in Oudega met
Berber Hendriks
~01-05-1670 Boornbergum
1 ♂
Geele Minses
*1640
huwelijk 15-12-1667 in Opeinde met
Wietske Jelles